Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 5. 9.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

2. Vittnesbördens ställning och deras ändamål. - Ps.119:24.

a) Jag tog den dyrbara bibeln och omgav den med de olika vittnesbörd, som äro givna för Guds folk. Här, sade jag, äro tagna mått och steg för nästan var och en. Synderna, som de böra undvika, äro här: utpekade. De råd, som de önska, kunna här vinnas; ty här stå de upptecknade för andra, som befunnit sig i liknande läge. Det har behagat Gud att giva eder lärdom på lärdom och bud på bud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.