Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 5. 9.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

2. Vittnesbördens ställning och deras ändamål. - Ps.119:24.

Men endast få av eder veta, vad vittnesbörden verkligen innehålla. I ären icke bekanta med skriften. I skullen icke hava behövt vittnesbörden, om I genomforskat bibeln under önskan att uppnå den bibliska ståndpunkten och den kristliga fullkomligheten. Men emedan I försummat att rätt lära känna den inpirerade bibelboken, har han sökt nå eder genom det enkla, direkta vittnesbördet och fästa eder uppmärksamhet på orden i den helige. skrift, vilken I icke haven lytt, enträget bedjande eder att ställa edert leverne i överensstämmelse med dess rena och upphöjda läror. - Vittnesb., s.18-19.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.