Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 5. 10.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

2. Vittnesbördens ställning och deras ändamål. - Ps.119:24.

b) Herren har för avsikt att varna, straffa och råda eder genom de givna vittnesbörden samt att på edra sinnen inpränta vikten av hans ords sanning. De skrivna vittnesbörden skola icke giva oss nytt ljus, utan de skola mera levande inprägla de inspirationens sanningar, som redan ärt uppenbarade. Människans plikter mot Gud och nästan äro tydligt framhållna i Guds ord, men en dast få av eder äro detta ljus lydiga. - Genom vittnesbörden äro inga ytterligare sanningar Uppenbarade, däremot här Gud genom dem förenklat de stora, redan givna sanningarna och på sitt eget vis framfört dem för folket för att uppväcka och inplanta dem på sinnena, så att alla må vara utan ursäkt. - Vittnesb., s. 19.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.