Vägen till mognad kapitel 3. 33.     Från sida 25 i den engelska utgåva.tillbaka

Kunskapen om det goda och det onda

Människorna förlorade allt när de valde att lyssna på bedragaren i stället för på Gud som är sanning och som är den enda som vet allt. När det onda blandades med det goda blev deras sinnen förvillade. Deras intellektuella och andliga förmåga blev sämre. De kunde inte längre uppskatta det goda som Gud så frikostigt hade gett dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.