Tillbaka

Återlösningen: Eller Kristi, den Smordes, Läror

Februari 24


Kristi Läror - Jesus i Nasaret
Nikodemus uppsöker Kristus
Den samaritiska Kvinnan
Sabbaten
Bergspredikan
Liknelsen om såningsmannen
Kristus i synagogan
Ritten in i Jerusalem