Tillbaka

Adventbudskapet

 • Utgåva 1922, Klicka här

  2012 Adventbudskapet - Erfarenheter och Syner samt Andliga gåvor. Vägledande syner i sjundedagsadventist- väckelsens tidiga skede.

  Översättning: Charles Axelsson 1998 -
  Bibelöversättningar: Genomgående används Svenska Folkbibeln, om inget annat anges. - KJV, (King James Version), engelsk utgåva fritt översatt - RF, Reformationsbibeln, en revidering av Karl XIIs Bibel
  Svensk sida:
  engelsk sida:


 • Forord (inte av egw)
  Erfarenheter och syner
  Inledning

  Min första syn
  Den första verksamheten
  Texterna som visades på kortet i synen
  Efterföljande syner
  Beseglingen
  Guds kärlek till sitt folk
  Himlens krafter skakas
  Den öppna och den stängda dörren
  Vår tro prövas
  Till den lilla hjorden
  De sista plågorna och domen
  De 2300 dygnens avslutning
  Plikter inför nödens tid
  Hemlighetsfulla knackningar
  Guds budbärare
  Vilddjurets märke
  Blinda leder blinda
  Förberedelse för ändens tid
  Bön och tro
  Insamlingstiden
  Till läsaren av denna bok
  Ellen G Whites drömmar
  William Millers dröm
  Tillägg
  Synen en bild av en andlig verklighet, inte verkligheten själv
  Ansvarsfull förvaltning av medel för Guds verk
  Ordning i evangeliets verk
  Särskilda åtgärder
  Trohet vid församlingsmöten
  Till de oerfarna
  Guds gåva till människor


  Andliga gåvor
  Inledning av R F Cottrell

  Andliga gåvor -utdrag från tidiga skrifter
  Satans fall

  Människans fall
  Frälsningsplanen
  Kristi första ankomst
  Kristi verksamhet
  Kristi förklaring
  Kristus blir förrådd
  Rättegången mot Kristus
  Kristi korsfästelse
  Kristi uppståndelse
  Kristi himmelsfärd
  Kristi lärjungar
  Stefanus död
  Saulus omvändelse
  Judarna beslutar döda Paulus
  Paulus besöker Jerusalem
  Det stora avfallet
  Laglöshetens hemlighet
  Döden är inte ett evigt liv i plågor
  Reformationen
  Församlingen och världen förenade
  William Miller
  Den första ängelns budskap
  Den andra ängelns budskap
  En illustration av Adventrörelsen
  En annan illustration
  Helgedomen
  Den tredje ängelns budskap
  En fast plattform
  Spiritism
  Girighetens karaktärsdrag

  Sållningen
  Babylons synder
  Det höga ropet
  Det tredje budskapet avslutas
  Nödens tid
  De heligas befrielse
  De heligas belöning
  Jorden ödeläggs
  Den andra uppståndelsen
  Den andra döden
  Tillägg