Tillbaka

Berättelsen om Jesus

Översat 2008 av Sundstad
sida:


Jesu Födelse
Jesus bärs fram i Templet
De vise Männens Besök
Flykten till Egypten
Jesu Liv som Barn
Dagar fulla av Kamp
Dopet
Frestelsen
Tidig Verksamhet
Kristi Undervisning
Vilodagens Helighållande
Den gode Herden
Intåget i Jerusalem
”Ut härifrån med Era Affärer!”
Nattvarden under Påsken
I Getsemane Örtagård
Förrådd och gripen
Inför Hannas, Kaifas och Stora Rådet
Judas
Inför Pilatus
Inför Herodes
Dömd av Pilatus
Golgata Kors
Kristi Död
I Josefs Grav
Han är uppstånden!
Gå och berätta för mina Lärjungar!
Vittnen
Kristi Himmelsfärd

Han skall komma tillbaka
En Domens Dag
De Frälstas Hem