Tillbaka

Budskap till unga

Svensk sida:
engelsk sida:

Uppgradering i full version, mars 2012


Forord (inte av egw)
Inledning
Karaktärsbygge för evigheten


Del 1 - Guds avsikt med de unga
2 Ett kall till de unga

Att söka vara till glädje för Honom
Framgångens måttstock
Möjligheternas dag
Höjder som kan nås
Att bli effektiv och användbar
Att klättra mot höjden
Guds medarbetare

Del 2 - Kampen mot synden.
10 Satan, en mäktig fiende

Stridens kännetecken
Satans särskilda ansträngning
Frestelse är ingen ursäkt för synd
Sinnesstyrka
Själens tempel
Ni är inte era egna
Sann omvändelse
Råd till en njutningslysten dotter
Karaktärsstyrka genom kamp
Att motstå frestelser
Om hur synden bedrar
Varning för tvivel
En svag punkt

Del 3 - Att vinna seger
24 Framåt och uppåt

Att uppnå en fullkomlig karaktär
Trons kamp
Att få seger
Hur blir man stark
Det segrande livet
Levande tro
Förenad med Kristus

Del 4 - Vandra i ljuset
32 Att växa i nåde

Världslighet
En äkta kristen erfarenhet
Självbehärskning
En levande erfarenhet
Trogen i smått
Ansvariga för ljuset.
Allvarliga avsikter
Att öva viljan
Gudomlig ledning

Den Helige Andes stilla verksamhet
Kristus i oss
Självförnekelse
Den karaktär som Gud godkänner
Jesu närvaro blir kvar

Del 5 - Förberedelse för livsuppgiften
47 Kristen utbildning

Sann utbildning
Behovet av kristen utbildning
Utbildning för evigheten
Praktisk träning
Trofasthet mot Gud under studietiden
Elevens tillfällen
Utbildning för tjänst
Önskan om utveckling
Sann visdom
Sätt målet högt

Del 6 Tjänande
58 De unga har kallats att vara arbetare

Ansvar för att vinna själar
Att vittna om Jesus
Personligt arbete
Unga människor som själavinnare
Tjänst på olika områden
Osjälvisk tjänst
Flitens belöning
Arbetets värdighet
Så vid alla vatten
Många verksamhetsområden
Godtagbar tjänst
Trofasthet i tjänsten

Del 7 Hälsa och duglighet
Vetenskapen om hur man ska leva

Att värna om hälsan
Hälsans helighet
En allsidig utbildning
Utbildning på bekostnad av hälsan
Tecken på ädelhet

Del 8 - Våra dagliga andakter
77 Bönen - vår starka borg

Bönens makt
Vår ställning under bönen
Tro och bön
Värdet av Bibelstudium
Granska Skriften själva

Uthållighet i Bibelstudium
Belöningen för flitigt Bibelstudium
Bibeln som läromästare
Vördnad
Ett hopp grundat på Guds Ord

Del 9 Litteratur och musik
88 Val av litteratur

Efesernas eksempel
Den rätta födan för själ och sinne
Bibeln är den intressantaste boken
Bevaka själens ingångar väl
Att utveckla en kristen karaktär
Fiktionens verkan
Vad musik har att ge
Hur musik kan användas
Hur musik missbrukats

Del 10 Förvaltarskap
98 Undervisning i ekonomi

En anda av självuppoffring
Tiondet
Ära Gud med dina ägodelar
Personligt ansvar
Julklappar och presenter
Klädsel och ekonomi
Om fotografier och självisk tillfredsställelse
Sparsamhet och välgörenhet

Del 11 I hemmet
107 Ett kristet hem

Trohet i hemmets plikter
Hemmets religion
Hemmet - en skola
Att respektera och älska sina föräldrar
Till välsignelse i hemmet
Karaktärsutveckling i hemmet
De unga ska ta ansvar
Andaktsstunden
Kristen gästfrihet

Del 12 Kläder och smycken
117 Grundläggande drag i karaktärsutvecklingen

Klädsel och karaktär
Att klä sig på rätt sätt
Klädernas inflytande
Enkla kläder
Kläder som avgudar
Sann prydnad


Del 13 - Rekreation och nöje
124 Värdet av rekreation

Kärlek till världsliga nöjen
Goda råd
Nöjen som är farliga för de unga
Rätta principer i ungdomstiden.
Verkan av oheligt inflytande.
Glädje i tron
Kristen rekreation
Sociala sammankomster
Hur vi ska använda lediga dagar
Litterära föreningar
Dans

Del 14 - Vårt umgänge med andra
136 Att umgås med andra för att föra dem till frälsning

Kristen umgängeskonst och artighet
Principer som ger ledning
Vänners inflytande
Inflytande
Valet av kamrater
Den gyllene regeln
Verklig förfining
Undgå världsligt umgänge
Andligt upplyftande samtal
Att så vild havre
Besökare som inte tror på Gud

Del 15 - Uppvaktning och äktenskap
148 Sann kärlek

Olämplig uppvaktning*
Förbindelser med icke troende
Behov av råd och vägledning
Att gifta sig för tidigt
Kloka och okloka äktenskap
Att ta till äkta och ge till äkta
Ansvar i äktenskapet
Gott omdöme och självbehärskning i äktenskapet
Isaks eksempel