Tillbaka

Från makt till maktlöshet

Kan köpas från Skandinaviska Bokförlaget
del 1 - från styrka til svakhet
Salomos tidiga regeringsår
18
Templet och dess invigning25
Rikedom och stolthet35
Syndens konsekvenser42
Salomosånger och omvändelse51
Kungariket delas59
Jerobeam leder folket till avgudadyrkan67
Nordriket överger Gud73
del 2 Profeter i nordriket
Profeten Elia höjer sin röst
82
Tydliga tillrättavisningar88
Avgörande på berget Karmel99
Elia flyr106
Vad gör du här?114
Förkunnelse i Elias ande och kraft121
Joshafat blir kung över Sydriket130
Kung Ahabs hus går under139
Elisha kallas till profet148
En källa blir ren igen156
Elisha - en fridens profet161
Naaman blir botad167
Elishas tjänst når sitt slut173
Profeten Jona varnar Nineve180
Assyrien invaderar Nordriket190
Israel går under198

del 3 Hoppets profet
Jesaja kallas till profet
206
Se er Gud!212
Kung Ahas regeringstid219
Kung Hiskias reformer225
Besök från Babylon231
Räddade från belägringen237
hopp för alla folk250

del 4 Sydriket faller sönder
Kungarna Manasse och Josia
260
Lagboken upptäcks på nytt268
Profeten Jeremia277
Undergången närmar sig287
Sidkia - den siste kungen i Juda298
Till Babylonien i fångenskap306
Hopp för Israels folk314

del 5 Fångar i Babylonien
Fångar vid hovet i Babylon
324
Nebukadnessars dröm332
Bevarade i den brinnnande ugnen339
Nibukadnessar finner Gud346
Babylon går under352
Daniel i lejongropen363

del 6 Tillbaka från Babylonien
Fångarna återvänder
372
Profeter ger mod382
Josua och ängeln392
I den helige Andes kraft400
På drottning Esters tid404
Esra - präst och skriftlärd409
Andlig väckelse genom Guds Ord417
Nehemja - en man för den tiden424
Jerusalems murar byggs upp på nytt429
Nehmja hjälper de fattiga436
Konspirationer mot Nehemja442
Förbundet förnyas448
Upprop till väckelse och reformation453

del 7 Det stora löftet
Befriaren ska komma
462
Israels framtid478
Härligheten som skal komma490