Tillbaka

Kristi åskådliggörande Lärdomar

När frö skall spire. – lad Jesus spire i dig
svensk sida:

Kan köpas från Skandinaviska Bokförlaget

Undervisning i Liknelser
”En såningsman gick ut för att så.”
”Först strå, sedan ax”
Ogräset
”Det är som ett senapskorn.”
Andra läxor från frösådden