Tillbaka

Kristi åskådliggörande Lärdomar

När frö skall spire. – lad Jesus spire i dig
svensk sida:

Kan köpas från Skandinaviska Bokförlaget

Undervisning i Liknelser
”En såningsman gick ut för att så.”
”Först strå, sedan ax”
Ogräset
”Det är som ett senapskorn.”
Andra läxor från frösådden
Talenterna
”Vänner med Hjälp av den orättfärdige Mammon”
”Vem är min Nästa?”