Tillbaka

Kristi åskådliggörande Lärdomar

När frö skall spire. – lad Jesus spire i dig
svensk sida:

Kan köpas från Skandinaviska Bokförlaget

Undervisning i Liknelser
”En såningsman gick ut för att så.”
”Först strå, sedan ax”
Ogräset
”Det är som ett senapskorn.”
Andra läxor från frösådden
Som en Surdeg
Dolda Skatter
Pärlan
Nätet
Nytt och Gammalt
Att be, för att ge
De två Tillbedjarna
”Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda”?
”Den mannen tar emot syndare”
”Var förlorad men är återfunnen”
”Låt det stå kvar även i år”
Hur grundligt vi förlåter
Vinst innebärande förlust
”En stor gapande klyfta”
Att säga och att göra
Talenterna
”Vänner med Hjälp av den orättfärdige Mammon”
”Vem är min Nästa?”
”Gå ut på vägar och stigar”