Tillbaka

Kristi levnad

Kristi Levnad eller vår Herres och Frälsares lära, underverk, död, uppståndelse och himmelsfärd.

Särkilt utarbetad av författarinnan för översättning på svenska.

Stockholm. Skandinaviska Förlagsexpeditionen. 1888.

Korrektur kap 1-33.


Forord (inte av egw)
1 Återlösningens Plan
2 Jesu Kristi Födelse
3 Kristi Barndomstid
4 Johannes Döparen
5 Kristi dop
6 Frestelsen i öknen