Tillbaka

Kolportör evangelisten

Undervisning för kolportörer. Uttdrag ur Ellen G. Whites skrifter. Stockholm, 1922


Kolportörsarbetets betydelse.
Betingelserna för att bliva kolportör.
Återupplivandet av kolportörsarbetet.
Inflytandet av våra tryckalster.
En kallelse till kolportörer.*
Ett upprop till missionsarbete.
Kolportörsarbetets behov.
Kolportören och bibelarbetet.
Finansfrågan.
Sanningens Kraft att överbevisa och omvända själar.
Förenade ansträngningar.
Lättsinnig och nervspännande läsning.
Priset på vår litteratur.
Våra böcker skola säljas och läsas.
Valda stycken.