Tillbaka

Lantliv

Översättning: Suzanne Gundler
Bibeltexterna är hämtade ur Folkbibeln 1998


Forord (inte av egw)
En uppmaning att lämna städerna
Att undvika arbetarkonflikter
En uppmaning till föräldrar
Försörjning på landet
Förberedelser för en kris på grund av söndagslagar
Att slå sig ner kring institutioner
Ledda av Guds försyn
Våra institutioner ska inte ligga i tättbefolkade områden
Flykt under nödsituationer i den avslutande striden