Tillbaka

Messias

Publicert av Skandinaviska Bokförlaget, Gävle 2019

Kan köpas från Skandinaviska Bokförlaget
Födelse, barndom och ungdomstid
"Gudmed oss"
18
De utvalda26
"När tiden er inne"30
"I dag har en Frälsare fötts"36
Jesus bärs fram i templet41
"Vi har set hans stjärna"48
Jesus barndom55
Påsk i Jerusalem62
Kollisionskurs70

Jesus påbörjar sin verksamhet
Rösten i öknen
80
Jesus blir döpt92
Jesus bliver frestad97
Segern107
"Vi har funnit Messias"113
Bröllopet i Kana124

Den första tiden i Judéen
I sit tempel
136
Nikodemus147
"Han måste bli större. . ."156
Vid Jakobs brunn161
"Om ni inte får se tecken och under . . ."172
Betesda och Stora rådet176
Johannes fångenskap och död190

Verksamheten i Galiléen
"Guds rike är nära"
204
"Är det inte snickarens son?"209
Kallelsen vid sjön217
I Kapernaum223
"Du kan göra mig ren"233
Levi Matteus möter Jesus244
Sabbaten253
"Han utsåg tolv"261
Bergspredikan269
Den romerske officeren285
"Vilka är mina bröder?"291
Erbjudandet298

Tro och otro i Galiléen
"Tig! Var tyst!"
306
Det gyllene tillfället315
De första evangelisterna320
Kom och vila en stund330
"Ge ni dem at äta"336
En natt på sjön344
Krisen i Galiléen350
Traditioner362

Motståndet växer
Barriärerna bryts ner
370
Det sanne tecknet376
I korsets skugga383
"Då förvandlades han"393
Kallade till tjänst398
Vem är den störste?403
Lövhyddohögtiden414
Bland snarorna422
"Världens ljus"431
Den gode herden444
Den sista resan från Galiléen451

De sista tecknen
Den barmhärtige samariern
464
Ett annerlunda rike471
Jesus välsignar barnen476
"Ett saknar du"481
"Lasarus, komm ut!"486
Prästernas intriger498
Lagen om det nya riket504
Sackeus509
Festen i Simeons hem514

Konflikter i Jerusalem
"Se, din kung kommer"
528
Ett dömt folk537
Templet rensas på nytt544
Konflikt556
Ve över fariséerna565
På den yttre tempelplatsen576
På Olivberget583
"Mina minstra bröder"593
Tjänarnas tjänare599
"För att minnas mig"609
"Låt inte era hjärtan oroas"618

Lidande och död
Getsemane
638
Inför Hannas och Kaifas649
Judas665
I Pilatus domsal673
Golgata692
"Det är fullbordat"708

Hann har uppstått
I Josefs grav
718
"Herren har verkligen uppstått"729
"Varför gråter du?"736
Vandringen till Emmaus742
"Frid vare med er!"757
Vid sjöstranden den andra gång753
"Gör alla folk till lärjungar"761
"Min Far och er Far"773