Tillbaka

Profetians Ande, Band 2

Kapitel 1-6 är nyöversatt. Kapitel 6-33 är av boken "Kristi lefnad"
sida:


Forord (inte av egw)
Kristi första ankomst
Kristi liv
Johannes’ liv och uppdrag
Kristi mission
Johannes’ död
Kristi frestelse
Bröllopet i Kana
Jesus renar Templet
Nikodemus kommer till Kristus
Den samaritiska kvinnan
Den kunglige tjänarens son
Jesus vid Betesda
Jesus i Kapernaum
Jesus väljer ut lärjungarna
Sabbaten
Jesu Bergspredikan.
Den spetälskes helande
Liknelsen om såningsmannen.
Andra liknelser.
Bröden och Fiskarna.
Jesus går på Vattnet.
Kristus i synagogan
Den förlamade
Den kananeiska kvinnan.
Jesus stillar stormen
Männen från Grivterna.
Jairi dotter
Kristi förklaring
Lövhyddohögtiden.

Gå, och synda icke härefter.
Lasarus’ uppståndelse.
Marias offer
Jesus rider in i Jerusalem