Tillbaka

Profetians Ande, Band 3

Kapitel 1-19 är av boken "Kristi lefnad"
sida:


Forord (inte av egw)
Jesus gråter över Jerusalem.
Jesus renar templet.
Jesus och Fariséerna.
Jesu verop över Fariséerna.
I den yttre förgården.
Påsknattvarden.
I örtagården
Jesus i Domsalen.
Jesu dödsdom.
Golgata.
Vid Graven.
Striden avslutad.
Uppståndelsen.
Kvinnorna vid graven.
Jesus vid Emmaus.
Lärjungarna i salen
Jesus i Galileen
Brödernas Sammankomst.
Kristi himmelsfärd.
Pingsthögtiden
Den lame blir gjord frisk
De sju diakonerna
Saulus’ omvändelse
Paulus inleder sin tjänst
Petrus’ tjänargärning
Petrus’ befrielse