Tillbaka

Apostla-Gärningarna

eller de gärningar och händelser, som ståi förbindelse med apostlarnas förkunnande af Jesu Kristi evangelium. International Publiching Association, College View, Nebraska

Guds ändemål med sin församling9
De tolf utbildas för evangelii verk17
Det store uppdraget25
Pingstdagen34
Andens gåfva46
Vid tempelporten56
En varning mot skrymteri69
Inför det store rådet76
De sju diakonerna85
Den första kristna matyren95
Evangelium förkunnas i Samarien101
Från förföljare till lärjunge110
Beredelsedagar121
En sanningssökare129
Befrielse ur fängelse141
Evangelium färkunnas i Antiokia153
Evangelii förkunnare164
Predikande bland hedningarna175
Jude och hedning186
Korsets upphöjelse200
På fjärran trakter210
Tessalonika219
Berea och Aten229
Korint241
Brefven till Tessalonikerna252
Apollos i Korint265
Efesus277
Dagar af möda och pröfning287
Ett budskap af varning och förmaning294
Kallade till ett högre lif304
Budskapet hörsammas318
En frikostig församling330
Arbetande under svårigheter341
En åt Gud helgad tjänst354
Frälsning för judarna367
Affall i Galatien377
Paulus' sista resa till Jerusalem383
Paulus i Fängelse393
Förhöret i Cesarea413
Paulus vädjar till kejsaren422
"Med livet vill du öfvertale mig"427
Resan och skeppbrottet433
I Rom441
I kejsarens hus455
Hvad apostlen skref från Rom463
Paulus åter i frihet479
Paulus' sista fångenskap483
Paulus inför Nero486
Paulus' sista bref492
Dömt till döden503
En trogen underherde508
Ståndaktig intill änden523
Johannes, den älskade533
Ett troget vittne540
Förvandlad genom nåd551
Patmos562
Den segrande församlingen587
Uppenbarelsen572