Tillbaka

Profeter och kungar

733 sidor.


Forord (inte av egw)
Herrens vingård.

del I - Från styrka till svaghet
Salomo

Templet och dess invigning.
Rikedomens övermod.
Överträdelsens konsekvenser.
Salomos ånger.
Rikets delning.
Jerobeam.
Nationellt avfall.

del II - Nordrikets profeter
Elia från Tisbe.

Den stränga tillrättavisningens röst.
Karmel
Från Jisreel till Horeb.
”Vad gör du här?”
”I Elias ande och kraft”.
Josafat.
Kung Ahabs hus´ undergång.
Elisas kallelse.
Vattenkällornas tillfrisknande.
En fridens profet.
Naaman.
Slutet av Elisas tjänst
”Nineve, den stora staden.”
Den assyriska fångenskapen
”Undergång på grund av bristande kunskap.”

del III - En rättfärdighetens förkunnare
Jesajas kallelse.

”Se er Gud!”
Ahas.
Hiskia.

Sändebuden från Babylon.
”Räddning undan Assyrien”.
Hopp för hedningarna.

del IV - Ett folk blir bestraffat
Manasse och Josia.

Lagboken.
Jeremia.
Domen närmar sig.
Den siste kungen i Juda.
Bortförda i babylonisk fångenskap.
Ljus i mörkret

del V - I hedningarnas länder
Vid hovet i Babylon.

Nebukadnessars dröm.
Den brinnande ugnen.
Sann storhet.
Den osynlige Väktaren.
I lejongropen.

del VI - Efter den babyloniska fångenskapen.
De tillfångatagnas återkomst.

Guds profeter hjälper dem.
Josua och ängeln
”Inte genom styrka, inte genom kraft.”
I drottning Esters dagar.
Esra, präst och skriftlärd.
Andlig väckelse.
Det gynnsamma tillfällets man.
Byggarna på muren.
Utpressning tillrättavisas.
Hedniska anslag.
Undervisad i Guds lag.
Reformation.


del VII - Kvällsljus
En Befriare kommer.

”Israels hus.”
Visioner av en kommande härlighet.