Tillbaka

Patriarker och Profeter

L Sundstad granskade - reviderade - den gamla översättningen av PP's första utgåva från 1920
svensk sida:
engelsk sida:

Sidnummeröversättare


Förord
Varför synden tillåts att existera
Skapelsen
Frestelsen och syndafallet
Återlösningsplanen
Kain och Abel prövade
Set och Enok
Syndafloden
Efter Syndafloden
Veckan
Babels torn
Abrahams kallelse
Abraham i Kanaan
Trons prövning
Sodoms förstöring
Isaks giftermål
Jakob och Esau
Jakobs landsflykt
Jakob kämpar med Gud
Återkomsten till Kanaan
Josef i Egypten
Josef och hans bröder
Moses
Plågorna över Egypten
Påskalammet
Israeliternas uttåg ur Egypten
Från Röda Havet till Sinai
Lagen förkunnas för Israel
Avgudadyrkan vid Sinai

Satans Fiendskap mot Lagen
Tabernaklet och dess tjänsteförrättning
Nadab och Abihus synd
Lagen och förbunden
Från Sinai till Kadesh
De tolv spejarna
Korachs uppror
I ödemarken
Den slagna klippan
Resan omkring Edom
Bashans erövring
Bileam
Avfallet vid Jordan
Lagen framställs på nytt
Moses' död
Jordan korsas
Jerikos erövring
Välsignelserna och förbannelserna
Förbundet med gibeoniterna
Uppdelningen av Kanaan
Josuas sista ord
Tionde och gåvor
Guds omsorg om de fattiga
De årliga högtiderna
De första domarna
Simson
Gossen Samuel
Eli och hans söner
Filistéerna tar Herrens ark

Profetskolorna
Israels förste kung
Sauls förmätenhet
Sauls förkastande
David smord till kung
David och Goliat
David som flykting
Davids ädelmod
Sauls död
Forntida och nutida trolldom
David i Siklag
Davids tronbestigning
Davids regering
Davids synd och ånger
Absaloms uppror
Davids sista år
Ordförklaringar