Tillbaka

Sinne, Karaktär och Personlighet

mars 2021
sida:


Forord (inte av egw)
Sektion 1 - Studiet av Sinnet
Dess Viktighet

Den Kristne och Psykologin
Faror med Psykologin
Andligt Inflytande och Sinnet
Ett fanatiskt Sinne
En hälsosam Normalitet

Sektion 2 - Grundläggande inbördes Förhållanden
Sjukdom, som börjar i Sinnet

Tron och Sinnet
Sinnet, ett Citadell
Förståelse

Sektion 3 - Sinnets Utveckling
Bibelstudium och Sinnet

Iver
Föda för Sinnet
Motion
Känslomässiga Faktorer

Sektion 4 - En växande Personlighet
Påverkan före Födelsen

Arv och Miljö
Trygghet i Hemmet
Inflytandet från Föräldrarna
Stämningen i Hemmet
Kristus bemöter Sinnen
Skolan och Läraren

Sektion 5 - Livets Kraftkälla
Kärleken – en gudomlig, evig Princip

Kärlek i Hemmet
Kärlek och Sexualitet i Erfarenheten som Människa
Broderskärlek
Guds Kärlek

Sektion 6 - Själviskhet och Självaktning
Självaktning

Beroende och Oberoende
Själviskhet och Självupptagenhet

Sektion 7 - Tonår och Ungdomstid
Ungas Vanskligheter

Besatthet och blind Kärlek
Faror, som möter Ungdomen

Samvetet

Sektion 8 - Vägledande Grundregler inom Utbildning
Förnimmelsens Inflytande

Grundsatser för ens Motivation
Principer för Studier och Inlärning
Utbildningen måste vara i Balans

Sektion 9 - Sambandet mellan Kropp och Sinne
Hela Personlighetens harmoniska Agerande nödvändigt

Kroppen inverkar på Sinnet
Kosthållet och Sinnet
Sinne och Hälsa
Sinnet och den andliga Hälsan

Sektion 10 - Mental Hälsa
Lagar reglerande Sinnet

Individualitet
Förhållanden Människor emellan
Mental Hygien

Sektion 11 - Känslomässiga Bekymmer
Skuldkänslor

Sorg
Oro och Ängslan
Fruktan
Depression
Kontroverser – positiva och negativa
Överdrivet Studerande
Smärta
Ilska
Hat och Hämnd
Tro och Förtröstan

Sektion 12 - Svårigheter med Anpassning
Karaktärens Gestaltning

Konflikt och Likhet
De livsviktiga Funktionerna hos Guds Lagar
Kommunikation

Sektion 13 - Personligheten
Fantasin

Vanor
Lathet
Känslomässiga Behov

Läggning
Umgängesliv
Förkastelse
Klander
Lycka

Sektion 14 - Tankar och deras Inflytande
Tankevanor

Rätt Tänkande
Tvivel
Fantiserande och Sjukdom
Beslutsamhet och Viljan

Sektion 15 - Falska System för Terapi
Låtsasvetenskap

Ett Sinne styr ett annat
Hypnosen och dess Faror
Satans Teknik för Självupphöjelse

Sektion 16 - Principer och deras Tillämpning
Säker Sinnesbehandling

Samverka med Forskningen
Åldringsvård

Sektion 17 - Psykologi i Praktiken
Hanteringen av Känslor

Rådgivning
Förtroliga Meddelanden
Psykologi och Teologi
Negativa Verkningar på Sinnet
Gott Inflytande på Sinnet

Appendix A

Appendix B