Tillbaka

Såningsmannen

svensk sida:
engelsk sida:

Sidnummeröversättare

Kan köpas från Skandinaviska Bokförlaget

Undervisning genom liknelser
Såningsmannen gick ut för att så
Först strå, så ax
Ogräset
Som et senapskorn
Fler lärdomar från arbetet med att så
Linkelsen om surdegen
En gömd skatt
Pärlan
Nätet
Nyttoch gammalt
Att be för att ge
Två tillbedjare
Skulle då inte Gud låta sina utvalda få rätt?
Den mannen umgås med syndare
Förlorad och återfunnen
Låt det stå kvar et år till
Gå ut på vägarna och stigarna
Hur ofta ska vi förlåta?
Vinst som är förlust
En stor klyfta faställd
Att säga och göra
Herrens vingård
Utan bröllopskläder
Talenterna
Vän med den orättfärdige Mammon
Vem är min nästa?
Nådens belöning
Att möta Brudgummen