Tillbaka

Tron jag lever av


Forord (inte av egw)
Guds ord och gärninger
1. Januari - Ett Ljus på min Stig

2. Januari - Mitt Försvar i Frestelsens Stund
3. Januari - Dess Löften är mina
4. Januari - En Lärobok för alla Personer
5. Januari - Bibeln från Himmelen
6. Januari - Hela Bibeln är inspirerad
7. Januari - En ofelbar Uppenbarelse
8. Januari - Mysterier, som vi inte kan fatta
9. Januari - Boken, som varar och består
10. Januari - Erfarenhetens Bevis
11. Januari - Kristus det levande Ordet
12. Januari - Kraftens Hemlighet
13. Januari - Född genom Ordet
14. Januari - Mat för min Själ
15. Januari - Livet i Guds Ord
16. Januari - Ett dukat Bord åt mig
17. Januari - Med Länkar till det Gudomliga
18. Januari - Det började med Skapelsen
19. Januari - Naturen talar om Gud
20. Januari - Himlarna har något att berätta!
21. Januari - Skapelse, icke Evolution
22. Januari - Hela Naturen upprätthålls av Gud
23. Januari - Kronan på Skapelseverket
24. Januari - Vad är Ditt Liv?
25. Januari - Instiftad vid Skapelsen
26. Januari - En helig Erinran
27. Januari - Ett särskilt Tecken
28. Januari - Beredelse inför Helgdagen
29. Januari - Helgad till Gudsdyrkan
30. Januari - Den lyckligaste Dagen i Veckan!
31. Januari - Skall hållas i Evigheten

Himmelens tre höga Ämbetsmän
1. Februari - Vår kärleksfulle himmelske Fader

2. Februari - Hans Majestät och Storhet
3. Februari - En personlig Gud
4. Februari - Helighet och Vördnad i Hans Namn
5. Februari - Trovärdig och sann
6. Februari - Hans förunderliga Kärlek kommer till Uttryck
7. Februari - Fullkomlig på alla Sätt
8. Februari - Guds Gåva till Mänskosläktet
9. Februari - Hans eviga Förutvaro
10. Februari - Den store "JAG ÄR"
11. Februari - Skaparen lekamliggjord
12. Februari - Hans fläckfria Liv
13. Februari - Han dog för oss
14. Februari - Jesu Uppståndelse och det nya Livet
15. Februari - Den tredje Personen i Gudomen
16. Februari - Guds Gåva till Dig
17. Februari - En mystisk och ömhjärtad Närvaro
18. Februari - Medel för Förlossningen
19. Februari - Tröstar och lär
20. Februari - Den iboende Anden
21. Februari - Bedröva inte Anden
22. Februari - Gud är Kärlek
23. Februari - Gör inte Folkskillnad
24. Februari - Oändligt klok och god
25. Februari - Den gudomliga Närvaron är alltid hos oss
26. Februari - Hans milda och älskande Omsorg
27. Februari - Guds frälsande Försyn
28. Februari - Älskar alla Människor

Satan och det stora Upproret
1. Mars - Upprorets Ursprung

2. Mars - Äregirighet medför Sorg
3. Mars - Högmod går före Fall
4. Mars - Var på Er Vakt mot Osanning!
5. Mars - Överträdelsen - ytterligt syndfull
6. Mars - Liv eller Död?
7. Mars - Upproret kommer att slås ned
8. Mars - Människors Egensinnighet
9. Mars - De Trolösas Väg
10. Mars - Det första Löftet om Förlossning
11. Mars - En Frälsare från Evigheten
12. Mars - Guds Plan, för att återlösa Människan
13. Mars - Människan kan inte frälsa sig själv
14. Mars - Våra Änglavänner och Beskyddare
15. Mars - Guds Bud är fast grundade
16. Mars - Pillande med Buden
17. Mars - Människor med fri Moral
18. Mars - I Harmoni med Himmelen
19. Mars - De förunderliga Tingen i Guds Lag
20. Mars - Jesu Exempel i laglydnad
21. Mars - Lagens stora Grundregel
22. Mars - Vårt hjälplösa Tillstånd i Synden
23. Mars - Evangeliet för båda Tidsåldrar
24. Mars - Översvallande Nåd för Lydnad
25. Mars - Den Tro, som verkar
26. Mars - Hur Tron fullkomnas
27. Mars - Strider vi emot vår Bekännelse?
28. Mars - Upphäver Tron Lydnaden?
29. Mars - Den stora Beståndsdelen i frälsande Kraft
30. Mars - Be om en större Erfarenhet
31. Mars - Jesu frälsande Kraft

Guds Medel mot Synden
1. April - Människans Frälsare

2. April - Syndarens Vän
3. April - Ett Källsprång till Liv
4. April - Min Vägledare och Lots
5. April - Kristi Offerblod
6. April - Rättfärdiggjorda genom Hans Blod
7. April - Frid genom Korset
8. April - En härlig Ersättning
9. April - En fullständig Förlikning
10. April - Avbilden möter Förebilden
11. April - Förlossning och Tillgivelse
12. April - Självrättfärdighet duger inte
13. April - Fylld med Hans Rättfärdighet
14. April - De första Stegen mot Rättfärdiggörelse
15. April - Kristi Rättfärdighet är nog
16. April - Hans Rättfärdighet uppnås genom Tro
17. April - Iklädd Hans Rättfärdighet
18. April - Pröva, vad som är Guds Vilja
19. April - Tron visar sig i Gärningar
20. April - Helgelsen, ett Livsverk
21. April - Ett Hat mot Synden
22. April - "Men om någon syndar – "
23. April - Karaktärsprovet
24. April - Stegen till Fullkomlighet
25. April - Glädje och Frid i den Helige Ande
26. April - Vad är Tron?
27. April - Tron kommer genom Löftena
28. April - Trons ädla Strid
29. April - Den Rättfärdige skall leva av Tro
30. April - Trons Segrar

Omvändelsen och det nya Livet
1. Maj - Sann Sorg över Synden

2. Maj - En uppriktig Bekännelse är nödvändig
3. Maj - Innebörden av förlåtande Tillgivelse
4. Maj - Guds Söner och Döttrar
5. Maj - Förlåtna, såsom vi förlåter
6. Maj - Ersättning är nödvändig
7. Maj - Kom som Du är
8. Maj - Personlig Förlåtelse
9. Maj - Förening med Kristus
10. Maj - Hjälp åt de andligt Fattiga
11. Maj - Hjärtbyte är oundvikligt
12. Maj - Välsignelser till den ödmjuke
13. Maj - Ett helt igenom nytt Liv.
14. Maj - Livets Helgelse
15. Maj - Styrkt av Anden
16. Maj - Karaktärens förbluffande Förvandling
17. Maj - Vår Herres Eksempel
18. Maj - "Denne är Min Son, den Älskade"
19. Maj - Född av Vatten och Ande
20. Maj - Döpt till Hans Död och Uppståndelse
21. Maj - Vandra i Hans Fotspår
22. Maj - När är Omdop passande?
23. Maj - Vår Herres Befallning
24. Maj - Förändring genom Beskådan
25. Maj - Att ta upp vårt Kors
26. Maj - Att utveckla goda Vanor
27. Maj - Att inte skämmas för Jesus
28. Maj - Viljans rätta Bruk
29. Maj - Livets Såningstid
30. Maj - Mist inte Modet
31. Maj - En Livförsäkring åt Dig

Nu och därefter
1. Juni - Tiden, ett dyrbart Lån

2. Juni - En Kur mot Lathet
3. Juni - Pengars sanna Värde
4. Juni - Ett väckt Samvete
5. Juni - Ett välgörande Liv
6. Juni - Trofast i det Lilla
7. Juni - Källan till allt Liv
8. Juni - Han hyser Omsorg om oss varje Minut
9. Juni - Den stora Meningen med Livet
10. Juni - En Livsförpliktelse
11. Juni - Bakom Livets Scener
12. Juni - Lev, medan Du har Tillfället
13. Juni - Sök himmelska Rikedomar!
14. Juni - Dödens Pil
15. Juni - Ljus i Skuggorna
16. Juni - Våra saliga Döda
17. Juni - Människan är helt och hållet dödlig
18. Juni - Människans Tillstånd i Döden
19. Juni - Godhet i Guds Rättsskipning
20. Juni - De Ondas Andel
21. Juni - Naturlig odödlighet, en Lögn
22. Juni - Nu är det Guds Tid
23. Juni - Kristus Förstlingsfrukten
24. Juni - Döden uppslukad i Seger
25. Juni - En särskild Uppståndelse
26. Juni - Uppståndelse till evigt Liv
27. Juni - Uppståndelsen till Fördömelse
28. Juni - Livgivaren kommer
29. Juni - Sorg med Hopp
30. Juni - När det eviga Livet börjar

Guds Helgedom
1. Juli - Herren är på denna Plats

2. Juli - Var stilla inför Honom
3. Juli - Rensad från Synd
4. Juli - Anden i Själens Tempel
5. Juli - Avsikten med Helgedomen
6. Juli - Ett Tempel byggt genom Offer
7. Juli - Styrka och Skönhet i Hans Helgedom
8. Juli - Förlossare, Präst och Kung
9. Juli - En daglig Helgelse till Gud
10. Juli - Rättfärdighetens Rökelse

11. Juli - Kristus dog för varje enskild Person
12. Juli - Jesu frivilliga Offer
13. Juli - Blodet kommer hela Tiden till Användning
14. Juli - I det Heliga
15. Juli - Själva Navet i Hans Verk
16. Juli - Visar Sig i Himmelen för oss
17. Juli - Den största Frälsning för Sina Barn
18. Juli - Den sanne Medlaren
19. Juli - De himmelska Föremålen renas
20. Juli - Kristus inför den Gamle av Dagar
21. Juli - Signalen om att börja
22. Juli - Våra Ögon fästade på Kristus
23. Juli - Dömda utifrån Uppteckningarna
24. Juli - Varje Liv passerar Revy
25. Juli - Syndernas Utplånande
26. Juli - En förundersökande Dom
27. Juli - Tiden håller på att löpa ut!
28. Juli - När Prövotiden upphör
29. Juli - De Heliga skall döma Världen
30. Juli - Satans Planer
31. Juli - Grundade i den närvarande Sanningen

Att vandra som Kristus vandrade
1. Augusti - Jesus vårt fullkomliga Mönster

2. Augusti - Religionen skall vara det Största
3. Augusti - Åtskild från Världen
4. Augusti - Endast säkra genom rätt Slags Tänkande
5. Augusti - Förvandlad, genom att söka i Ordet
6. Augusti - Vaka och be
7. Augusti - Stor Gemenskap med Gud
8. Augusti - Glädjens Fullhet
9. Augusti - Platsen för Guds Boning
10. Augusti - Hälsa är Lönen för sunda Levnadsvanor
11. Augusti - Hälsa i Lydighet mot Guds Lag
12. Augusti - Ät för Hälsa och Lycka
13. Augusti - Avstå från skadliga Njutningar
14. Augusti - Välsignelse genom fysisk Aktivitet
15. Augusti - Dra Dig undan och vila Dig!
16. Augusti - Vänskap med Kristi Vänner
17. Augusti - Ditt Inflytande räknas!
18. Augusti - Ord rika på Nåd
19. Augusti - Något Bättre!
20. Augusti - Stäng Dörren till Frestelse
21. Augusti - Insättningar på Himmelens Bank
22. Augusti - Gud och Kejsaren
23. Augusti - Unga Kristna och deras Böcker
24. Augusti - Hjärtats Melodi
25. Augusti - En Skönhet, som består
26. Augusti - En Tiondel till Gud
27. Augusti - Offer av Tacksamhet
28. Augusti - I Välsignelsens Kanal
29. Augusti - Guds hjälpande Hand
30. Augusti - Håll Blicken uppåt!
31. Augusti - Handen, som aldrig släpper Taget

Kristus - Hemmets Knutpunkt
1. September - Edenhemmet

2. September - Det första Äktenskapet
3. September - Två Liv förenas
4. September - En Union för Livet
5. September - Låt Gud härska
6. September - Den Kärlek, som består
7. September - Långt mer värd, än Pärlor
8. September - Kärleken består Provet
9. September - Solsken eller Skuggor?
10. September - Ett Partnerskap, som fungerar
11. September - Kungar och Drottningar
12. September - Hemmets kronande Rikedom
13. September - Vilket Slags Arv?
14. September - Mönster för Barnen och de Unga
15. September - Det största Arbetet av alla
16. September - Familjens Husbindare
17. September - Håll i Styrningens Tyglar
18. September - Spinn Hängivenhetens Trådar
19. September - Arbeta tillsammans
20. September - "Jag skall själv rädda Dina Barn"
21. September - Småbarn kan vara Kristna
22. September - Att glädja sig över Guds Ord
23. September - Den bästa Tiden på Dagen
24. September - Sjung på Livets Väg!
25. September - Dagarnas Dag
26. September - Himmelens kungliga Klädnad
27. September - En Tillflyktsort
28. September - En Cirkel, som alltid utvidgar sig
29. September - Ett klart och heligt Ljus
30. September - Välkommen till det himmelska Hemmet!

En renad Församling
1. Oktober - Dyrbar i Guds Hjärta

2. Oktober - En Fristad
3. Oktober - Gud kommer att ta Sig an Sin Församling
4. Oktober - Budskapet om Domens Tid
5. Oktober - Ljus genom Mörkret
6. Oktober - Babylon är fallet
7. Oktober - Den sista, högtidliga Varningen
8. Oktober - Vem skall ta emot Guds Insegel eller Sigill?
9. Oktober - Guds Ideal för Sin Församling
10. Oktober - Församlingens Prövning
11. Oktober - Elia och den nutida Församlingen
12. Oktober - En Sabbatshållande Församling
13. Oktober - Andens Gåvor
14. Oktober - En Profets Stämma i vår Tid
15. Oktober - "Frukta inte, ty Jag är med Dig"
16. Oktober - Jesu Vittnesbörd
17. Oktober - Pröva allt
18. Oktober - Människans Tjänare
19. Oktober - Jesu Exempel i Ödmjukhet
20. Oktober - Bevis på Lojalitet
21. Oktober - Till Hågkomst av Mig
22. Oktober - Det nya Förbundet i Mitt Blod
23. Oktober - Varje Gång Ni äter detta Bröd och dricker av denna Bägare
24. Oktober - Kristi Dop och Lidande
25. Oktober - Herrens Namn har getts till oss
26. Oktober - Uppbyggare, icke Nedbrytare
27. Oktober - Laodiceaförsamlingens Rikedom
28. Oktober - Ett Folk, som håller Guds Lag
29. Oktober - Evangeliet till hela Världen
30. Oktober - Kärlek ger Upphov till Kärlek
31. Oktober - Bygg på Klippan

När vi står inför det slutliga Provet
1. November - För en Tid som denna!

2. November - Fiendens gruvliga Makt
3. November - De Världsligas Metoder
4. November - Pröva Äktheten hos Herdarnas Röster
5. November - Be för de Sjuka
6. November - Sant Hjältemod
7. November - Prövningen av vår Natur
8. November - Säker, när man är klarvaken
9. November - Dagens mystiska Röster
10. November - En farlig Form av själslig Bot
11. November - "Den falskeligen benämnda Kunskapen"
12. November - Ulvar i Fårakläder
13. November - Svävar Du i Fara?
14. November - Grip Tag om Guds Styrka!
15. November - Synliga och osynliga Fiender
16. November - Sann och falsk Väckelse
17. November - Tårar och Konflikt
18. November - Satans fysiska Angrepp
19. November - Avgörandets Stund
20. November - Förföljelsens vanskliga Dagar
21. November - Du är endast trygg, när Du är lydig
22. November - En ny Pingst kommer!
23. November - Guds Andes Vårregn
24. November - Utgjutandet av Senregnet
25. November - Den tredje Ängelns höga Rop
26. November - Orubbliga i Sållningens Tid
27. November - Gör Dig beredd, att möta Din Gud
28. November - Guds besynnerliga Handling
29. November - En Tid av Nöd
30. November - De sju sista Plågorna

Evangliets Triumf
1. December - Som det var på Noas Tid

2. December - Rop på Fred
3. December - Tecken på Land och till Havs
4. December - Himmelens Tecken
5. December - Studera Profetiorna!
6. December - Bedrägeriets Kulmen
7. December - Frälst från Våld
8. December - "Kom, Herre Jesus, kom!"
9. December - Kungen visar Sig i personlig Gestalt
10. December - Beredelse inför Förvandlingen
11. December - Samme Jesus skall vända tillbaka
12. December - En Krona till alla de Heliga
13. December - Satans Fångenskap
14. December - Vi skall döma Änglar
15. December - Det Nya Jerusalem sänks ned
16. December - Jesu Herravälde
17. December - Satan och de Onda avrättade
18. December - Guds Rättfärdighet
19. December - Den eviga Härlighetens Vikt
20. December - Att leva Edens liv
21. December - Härlighetens klara Strålar
22. December - Aldrig mera någon Död
23. December - Världens Huvudstad
24. December - De två Världarna jämförda
25. December - Himmelens Välsignelse
26. December - Spekulationer om det framtida Livet
27. December - Himmelen börjar på Jorden
28. December - Himmelen, en verklig Plats
29. December - Loppet mot evigt Liv
30. December - Lön till Själavinnare
31. December - Kunskapen om Gud inhöljer Jorden