Tillbaka

Utvalda budskap band 1


1. del: Ljuset på livsvägen
De profetiska författarnas inspiration
Ellen G. White och hennes författarskap
Inställningen till Vittnesbörden
Hur Vittnesbörden blev till
Tidigare uttalanden förklaras
Ellen G. Whites Erfarenhet med den "stängda dörren ".
Om tiden före Kristi återkomst

2. del: Den kristnes liv

Jesu omsorg om oss
Kristus har kontrollen
Offer och vilja att göra en insats
Pröva er själva!
De goda änglarna är mäktigare än de onda
Hur mycket är vi värda?
Änglarna förundras
Innebörden av att ta emot den Helige Ande
På varje ställe
När församlingen vaknar

3. del: Väckelse och reformation

Ta vara på den nya erfarenheten
Behov av väckelse
Välsignelser kan lätt gå förlorade
Personlig appell i offentlig förkunnelse

4. del: Förkunna ordet

Vad skall vi förkunna?
Vår inställning till lärostrider
Fantasifulla teorier
Faran med extrema åsikter

Fastställ inte tiden
Alfa och Omega
Förkunna Ordet
Grunden för vår tro.

5. del: Kristus och trosläran

Kristus och lagen - Den fullkomliga lagen
Lagens egenskaper
Satan hatar lagen
Kristus - vårt enda hopp
Lagen och evangeliet
Lagen i Galaterbrevet
Kristi rättfärdighet i lagen
Inkarnationen - Kristi natur - Rannsaka skrifterna
Ordet blev människa
"Prövad i allt på samma sätt som vi"
I Kristus är alla lika
Jag sänder er
Frestelsen i öknen - Jesus frestas
Jesu första frestelse
Jesu andra frestelse
Jesu tredje frestelse
Kristus - Skapare och laggivare - Gud uppenbarar sig
Kristus - livgivaren
Den uppståndne frälsaren
Den första skörden
Kristus - vår syndbärare - Han bar vår synd
Sanningen i Jesus Kristus
Den gudomliga normen
Överlåtelse och bekännelse

Kom, sök och finn
Ett med vinträdet
Kristus - vår överstepräst
Förvandlad genom tro och lydnad
Kristus - vår rättfärdighet -Framfört år 1883
Gammal sanning inom nya ramar
Den sanning som Herren har signerat
Kristus är vägen till livet
Du har övergett din första kärlek
Fullkomlig lydnad genom Kristus
Förhållandet mellan tro och gärningar
Kristus är budskapets medelpunkt
Rättfärdiggjord genom tro
Den värdefulla pärlan
Mer ljus - Mörkret tog inte emot det
Hur skall man tackla en omstridd läropunkt