Tillbaka

Utvalda budskap band 2


1. del: Fanatism oc bedräglig lära - inledning
Sensationspräglad och känslobetonad förkunnelse
Forna tiders fanatism kommer att upprepas.
Läran om "heligt kött"
Varning för bedrägliga krav på Andens ledning.
Underverk är inte bevis på Guds ynnest
Drar hela världen med sig
Vår säkerhet mot villfarelse

2. del: Falska och nedbrytande rörelser

Gudomlig legitimation
Om att möta falska profeters krav
Kännetecken på falsk lära
Anna Phillips' syner
Om att vara på vakt
De tre änglarna och den andre ängeln

3. del: Oförståndiga förbund

Bör kristna tillhöra hemliga sammanslutningar?
Undvik arbetskonflikter

4. del:Råd till missionsarbetare

Förmaningar kommer att höras
Kristi livsverk och vårt
Enhet och gudsfruktan
Prövningar - en form av tjänst
En appell till D. M. Canright

5. del
Våra arbetares lön

En åskådlig undervisning
Allmänna principer för missionsarbetarnas gottgörelser
De som arbetar på våra institutioner
Ekonomisk hjälp till utbildning av missionsarbetare

Råd till en som av ekonomiska skäl vill lämna Guds verk

6. del
Tröst och uppmuntran

Ord till de äldre
Råd till dem som har blivit gamla i tjänsten
Själsstyrka under lidande
Meditation under dagar med lidande
Försäkringar till dem som står inför döden
De efterlevande

7. del
Användning av mediciner

Uttalanden om användning av mediciner
Användandet av läkemedel
Ellen Whites sätt att använda läkemedel
Personliga erfarenheter

8. del
Generella råd

Hållning under bön
"Inte ha andra gudar vid sidan av mig"
Nyttig sysselsättning är bättre än spel
Om att låta tillfälligheterna råda
Förhållningsregler för kommande tider av nöd
De äldre som inte har något hem
Militärfrågan
Råd om att delta i val
Humle, tobak och svinkött
Råd om äktenskapliga situationer
Mirakulös helbrägdagärelse
Faran med hypnos
Uppmaning till att bo på landet
Under Guds ledning

9. del
Medan vi närmar oss avslutningen

Förberedelse inför den sista krisen
Ett nödvändigt reningsverk
Ett särpräglat namn och folk
Grundpelarna i vår tro
Lojal eller illojal
Den segrande församlingen
De sista budskapen till världskonferensen