Tillbaka

Utvalda budskap band 3


Forord (inte av egw)
1. del - Kyrkan
Vad är kyrkan?

Enighet i församlingen
Oavhängiga handlingar

2.del - Inspirationens grundregler
Ordet har första rang

Erfarenheter av, att ta emot syner
Glimtar av, hur ljuset kom till Ellen White
Att framställa det gudomligt uppenbarade budskapet
Frågan om inflytande
Att klargöra syster Whites omdöme och Herrens Ord
Om att vara en inspirerad budbärare
Mottagandet av budskapen

3.del -Förberedandet av Ellen G Whites böcker
Medhjälpare vid Ellen G. Whites bokarbete

Vittnesbörd för Församlingen
Inledande steg, för att skriva och ge ut berättelsen om Den Stora Striden
En redogörelse om Ellen G Whites erfarenhet vid skrivandet om Kristi levnad 1876
Utökandet av framställningen av Den Stora Striden
E. G. Whites erfarenhet under framtagandet av Vändpunkten
Kommentarer under arbetet med Konfliktserien

4.del - Mänskoblivandet
Mänskoblivandet


5. del - Frälsningens grundsatser
Principerna, så som Ellen White framlade dem under sin tidiga tjänst

Ellen G. Whites rapport vid Minneapoliskonferensen
Betoning på frälsningens tema. 1890-1908

6. del - Utbildning, församlingsskolor och världsliga universitet
Vädjan om församlingsskola

Råd om ålder för skolstart
Allmänna, vägledande principer
Att gå på landets colleges och universitet

7. del - Standarder
Hövlighetens nådegåva

Kläder och utsmyckning
Sabbaten: Vägledande regler för vilodagens hållande

Det lämpliga i olika kroppsställningar under bön

8. del - Hälsoreformen
Syner, som tidigt krävde reformer

Synen 1863 om hälsoreformen
Riktigt bruk av Vittnesbörden om hälsoreformen
Den fördärvade aptitens andliga och fysiska faror
Att lära ut hälsoreformen i familjen
Syster White och bön för de sjuka

9. del -Råd om många saker och ting
Sjundedags-adventister och rättstvister

Vetenskap och uppenbarelse
Frågor om de frälsta
Fråga om datumlinjen
Erinringsmärken, är de äkta?
Att hyra ut våra kyrkor till andra trossamfund
Känslan av modlöshet
Särskilt ljus om trädgårdsskötsel
Välavvägda råd om, att framställa bilder, och avgudadyrkan
Musik och musikledaren. Sång driver bort mörkrets krafter
Arbete i bönens anda
Bibelns profeter skrev för vår tid
Kan alla få profetians gåva?
Att nedvärdera banbrytarna
Angrepp på Ellen White och hennes arbete
Syndfri och frälst
Studera Vittnesbörden

10. del -Att bemöta fanatism
Mackin-ärendet


11. del - De sista dagarnas händelser
Lärdomar från mötet med Söndagslagskriserna på slutet av 1880-talet och början på 1890-talet

I det, att vi närmar oss änden
Den sista, stora striden

Appendix A – Den Stora Striden – 1911 års utgåva

Appendix B – W. C. Whites uttalanden till W. W. Eastman
Appendix C – W. C. Whites brev till L. E. Froom