Tillbaka

Vittnesbörd för Församlingen, Band 1

712 sidor, svenska
sida:

korr av Gundler, dec 21


Forord (inte av egw)
Ellen White - en biografisk berättelse
Min barndom

Min omvändelse.
Känslor av förtvivlan
Vi lämnar metodistförsamlingen
Motstånd från formalistiska bröder
Adventerfarenheter
Min första syn
Kallad att resa
En syn om Den nya jorden
Att hålla tillbaka tillrättavisning
Äktenskap och påföljande verksamhet
Vi ger ut trycksaker och reser
Vi flyttar till Michigan
Min mans död

Nummer 1 Vittnesbörd för församlingen-
Ta hand om din bror

Tid då sabbaten börjar
Sanningens motståndare
Föräldrarnas ansvar
Förtröstan på Gud
Messenger”-sällskapet
Bered dig att möta Herren

Nummer 2 Vittnesbörd för församlingen-
De två vägarna

Anpassning till världen
Pastorernas fruar

Nummer 3 Vittnesbörd för församlingen-
Var ivrig och omvänd dig

De östra och de västra staterna

Nummer 4 Vittnesbörd för församlingen-
Unga sabbatsfirare

Prövningar i församlingen
”Akta er”
Den rike unge mannen
Församlingens privilegium och plikt

Sållningen

Nummer 5 Vittnesbörd för församlingen-
Till församlingen i Laodicea

Hus för tillbedjan
Lärdomar från liknelserna
Att gå i borgen för icke troende
Att avlägga ed
Felaktig kost

Nummer 6 Vittnesbörd för församlingen-
Slapphet tillrättavisas

Förpliktelser mot barnen
Systematisk välgörenhet
Vårt samfundsnamn
Den fattige
Spekulationer
En oärlig förvaltare
Fanatism i Wisconsin
Att dölja tillrättavisningar
Verket i Ohio
Fullständig överlåtelse
Personlig erfarenhet
Verket i de västra staterna
En fråga besvaras

Nummer 7 Vittnesbörd för församlingen-
Nordstaterna och sydstaterna

Stor bedrövelse kommer
Slaveri och kriget
Farliga tider
Organisation
Ansvar för de fattiga
Exemplets makt
Helgelse
Filosofi och tomt bedrägeri

Nummer 8 - Vittnesbörd för församlingen
Familjereligion

Avund och kritiklust
Enhet i tron
Norra Wisconsin
Satans makt
De två kronorna
Framtiden

Nummer 9 - Vittnesbörd för församlingen
Upproret

Pastorers faror och plikter
Felaktig tillämpning av synerna
Föräldrar och barn
Arbete i de östra staterna

Nummer 10 - Vittnesbörd för församlingen
Faror för de unga

Vandra i ljuset
Guds verk i de östra staterna
Davids bön
Extrem klädsel
Brev till pastor Hull
Ohelgade pastorer
Pastorns hustru
Patenträttigheter

Nummer 11 - Vittnesbörd för församlingen
Klädreform

Våra predikanter
Hälsoreformen

Nummer12 - Vittnesbörd till församlingen
Budskap till de unga

Rekreation för kristna
Reformklänningen
Antaganden om Battle Creek
Att lämna över ansvaret
Att fira sabbaten på rätt sätt
Politiska åsikter
Ränta

Rikedomens bedräglighet
Lydnad för sanningen
Livförsäkringar
Sprid trycksakerna
”Health Reformer”
Hälsoinstitutet
Arbete och nöjen

Nummer 13 - Vittnesbörd för församlingen
Inledning

Erfarenheter
Arbetare på förlagskontoret
Motgångar och framgångar
Respons från församlingen i Battle Creek
Att hacka och hugga
Faran med självsäkerhet
Bli inte lurade

Nummer 14 - Vittnesbörd för församlingen
Att publicera personliga vittnesbörd

Hälsoinstitutet
Sammanfattade erfarenheter
Pastorer, ordning och organisation.
Fortsatt arbete
Fallet med Hanna More
Hälsosam matlagning
Böcker och traktater
Den kristnas ledord
Sympati hemma
Den äkta mannens ställning
Appendix