Tillbaka

Vittnesbörd för Församlingen, Band 2

712 sidor, svenska
sida:


Forord (inte av egw)
Vittnesbörd 15(1868) - Vittnesbörd för församlingen
Erfarenhetsskildring

Arbete för Kristus
Att sälja sin förstfödslorätt
Ont tal
Kött och stimulantia
Hälsoreformen försummas
Kärlek till dem som handlar fel
Religion i vardagen
Förnyelse i hemmet
Ett kränkt samvete
Varningar och tillrättavisningar

Vittnesbörd 16 (1868) - Vittnesbörd för församlingen
Föremål för personliga vittnesbörd.

Flyttning till Battle Creek
Varning till predikanter
Se på Jesus
Att skiljas från världen
Sann kärlek
Underhållning på institutionen
Försummelse av Hannah More
Bön för de sjuka
Prästens mod
Slutenhet i sitt bemötande
Att förtrycka den som arbetar för att tjäna pengar.
Stridslystnad och kamp tillrättavisas.
Ansvariga i församlingen
Stolthet hos de unga
Världslighet i församlingen

Vittnesbörd 17(1869)
Kristi lidande

Varningar till församlingen
Planer på äktenskap
Rikedomens faror

Kristen iver
De ungas ansvar
Mammons tjänare
Känslor och äktenskapsarrangemang
Hårdhet i familjens ledning
Ett födelsedagsbrev
Rikedomens bedrägeri
Självbedragna unga
Sann omvändelse
Mannens och hustruns plikter
Brev till en föräldralös pojke
Den bångstyrige medlemmen
Tröst i sorgen
En självcentrerad, diktatorisk anda
En glömsk åhörare
Medel mot sentimentalitet
Plikten mot föräldralösa
Vädjan till predikanter
Moralisk orenhet

Vittnesbörd 18 (1870)
Kristen avhållsamhet

Ytterligheter i hälsoreformen
De ungas sensualitet
Sann kärlek i hemmet
Vikten av självbehärskning
Flit och sparsamhet
Motstånd flammar upp
En vädjan till församlingen
Ett kors att acceptera sanningen

Vittnesbörd 19 (1870)
- En framställning för predikanter

Motion och frisk luft
Tillrättavisning av själviskhet

Fanatism och okunnighet
Råd till en njutningslysten dotter
Till en predikanthustru
Opålitlighet i förvaltning
Missriktad känslighet
Konferensmöten

Vittnesbörd 20(1871)
Möten med gemenskap i församlingen

Hur skall vi helighålla sabbaten?
Kristen rekreation
En slående dröm
Våra lägermöten
En allvarlig dröm
Predikanters kläder och uppträdande
Kärlek till vinning
Situationen i Vermont
Överförande av jordiska rikedomar
Ingen frälsning efter Jesu återkomst
Ljus medför ansvar
Appendix