Tillbaka

Vittnesbörd för Församlingen, Band 3

575 sidor, svenska
sida:


Forord (inte av egw)
Vittnesbörd 21 (1872)
En hänvändelse till dem som bär bördor

Förmåga som inte blivit helgad
Obalanserade sinnen
Nära vänskap med världsliga människor
Guds sak i New York
En icke pålidelig erfarenhet
Trohet i hemmets uppgifter
Stolthet och stolte tankar
Arbetet vid Battle Creek
Liknelser om det förlorade
Arbete i församlingarna
Till förmögna föräldrar

Vittnesbörd 22 (1872)
Riktig utbildning

Hälsobudskapet
Hälsoinstitutet
Faran av applåder
Att arbeta för dem som farit vilse
Sabbatsskolan
Arbetare på redaktionen
Kärlek och plikt
Församlingen i Battle Creek
Missionsarbete
Resultatet av diskussioner
De ungas faror och uppgifter
Självupptagna pastorer
Omåttlig/överdriven vinningslystnad

Vittnesbörd 23 (1873)
Laodiceaförsamlingen

Mose och Aron
Till en ung predikant och hans hustru.
Dagdrömmeri

Vittnesbörd 24 (1875)
Det stora upproret

En vädjan till de unga.
Tionden och offer
Systematisk välgörenhet
Personligt oberoende
Enhet i församlingen
Sann förfining i tjänsten

Vittnesbörd 25 (1875)
Guds verks betydelse

Världens tillstånd
Församlingens tillstånd
Kärlek till världen
Övermod
Aptitens makt
Ledarskap
Uppmaningar att ge medel
Plikt mot den olycksdrabbade
Människans plikt mot hennes medmänniskor
Girighetens synd
Flit i tjänsten
Föräldrar som reformatorer
”Kan inte komma ner:”