Tillbaka

Vittnesbörd för Församlingen, Band 4

657 sidor, svenska
sida:


Forord (inte av egw)
Vittnesbörd 26 (1876)
Bibliska biografier

Församlingens enhet
Gå framåt
Att ge efter för aptiten
Att välja jordiska rikedomar
Sann välgörenhet
Kristi medarbetare
Prövningens process
Arbete som bidrar till hälsa
Den sociala miljöns påverkan
Delade intressen
Självupphöjelse
Missionärer i hemmet

Vittnesbörd 27 (1876)
Villig lydnad

De tolv spejarna
Jerikos fall
Jeremia tillrättavisar Israel
Trofast tillrättavisning är nödvändig
Fullständig helgelse
Nödvändigheten av enighet
Motstånd mot trofasta varningar
Guds buds helighet
Egenkärlek i församlingen och i familjen
Vädjan till predikanter

Vittnesbörd 28 (1879)
Erfarenhet och arbetsuppgifter

Förberedelse för Kristi ankomst
Tal till predikanter
Förståelse för dem som felar
Verket i Texas
Självupptagna predikanter
Ärlighet i affärer

Religion i det dagliga livet
Hängivenhet hos predikanter

Vittnesbörd 29 (1880)
Domen

Vår litteratur
Kristi ambassadörer
Evangeliets tjänare
Vår högskola
Guds verk i Iowa
Vårt förlag
Heliga löften
Arv och testamenten
Förhållandet mellan medlemmar i församlingen
Oärlighet i församlingen
Vikten av självbehärskning
Obibliska äktenskap
Herrens fattiga
Guds verk i Battle Creek
Att förvalta talenter

Vittnesbörd 30 (1881)
Guds tjänare

Varningar och förmaningar
Moralisk och intellektuell utbildning
Plikt mot den fattige
Hälsa och religion
Trofasta medarbetare
Kristet inflytande
Ekonomi och självförnekelse
Sanatoriets ställning och uppdrag
Medarbetarnas inflytande på varandra
Traktatsällskapen
Kärlek till världen
Enkelhet i klädedräkt

Ordentlig utbildning
Ansvar inför Gud