Tillbaka

Vittnesbörd för Församlingen, Band 6

482 sidor, - svenska
sida:


Forord (inte av egw)
Del 1 – Utsikterna.
Guds avsikt med församlingen.

Verket i vår tid.
Verkets utsträckning till främmande fält.

Del 2 – Evangeliskt arbete.
Lägermötet.

Efter lägermötet
Mindre predikan, mer undervisning
Prästseminarier
Dopet
Uppförandet av gudstjänstlokal
Barnmöten och församlingsskolor
Nykterhetsarbetet
Ett levande exempel på hälsoreformen
Kvinnor i evangeliets tjänst
Kristendomsundervisning i hemmet
Om att möta motstånd
Liknelsen om det förlorade fåret

Del 3 – Utbildning.
En utbildningsreform behövs.

Hinder för reform
Lärarnas karaktär och arbete
Ord hos den himmelske läraren
Internatskolan
Det praktiska arbetet vid våra skolor
Avondales skoljordbruk
Våra församlingsskolor
Skolans ledning och ekonomi

Del 4 – Hälsoverksamheten
Guds plan för våra sanatorier

Läkarens arbete för själar
Enighet i vårt arbete
Sjukvårdares ansvar
Världens behov
Församlingens behov
Våra plikter mot trons egna
Vår plikt mot världen

Omsorg om föräldralösa
Hälsovårdsverksamheten och den tredje ängelns budskap
Församlingen och prästtjänsten försummas
Belöningen för tjänst

Del 5 – Kolportage
Litteraturmissionens betydelse

Belöningen för tjänst
Litteraturarbetaren är en evangelii tjänare
Förenade ansträngningar.
Litteraturmissionens förnyelse

Del 6 – Varningar och råd
Om att visa gästfrihet

Firandet av sabbaten
Hälsoreformen återupplivas
Röstträning för missionsarbetare
Ge Gud det som är Hans
Kristus i hela Bibeln
Vår inställning till de civila myndigheterna
Guds ord måste sättas högst
Förberedelse för den sista krisen

Del 7 - Kallelse till tjänst
Unga män i tjänsten

Församlingen och förkunnarämbetet
Hemmissionsarbetet
Flera möjligheter
Hjälp till missionsfälten
Förlagshuset i Norge
Vårt danska sanatorium
Hjälp till våra skolor
Återlösningens anspråk