Tillbaka

Vittnesbörd för Församlingen, Band 7

298 sidor, - svenska
sida:


Forord (inte av egw)
Del 1 – En godtagbar tjänst
Arbetet med att vinna själar

Signalen till framåt marsch
Arbete för församlingsmedlemmar
Arbetare ur leden
Utvidga korsets segrar
Arbetet i städerna
Verket i Stor-New York
Försena inte ytterligare!
Familjandakt
Ansvar i äktenskapet

Del 2 – Vårt hälsohemsarbete
Arbetets omfattning

Kunskapen om hälsoprinciperna
Våra sanatoriearbetares höga kall
Ett budskap till våra läkare
Värdet av utomhusvistelse
Ut ur städerna
På landet
Icke ibland de rika
Att beakta när man skall bygga
Inte för de nöjeslystna
Centralisering
Vårt ordenstecken

Del 3 – Hälsokost
Hälsomissionsarbete i städerna

Restaurangverksamheten
Sunda livsmedel
Framställningen av hälsolivsmedel
Undervisa folket

Del 4 – Förlagsverksamheten
Guds avsikt med våra bokförlag

Vårt samfunds litteratur

Kommersiellt arbete
Bokförlag på missionsfälten
Förlagshusens inbördes förhållande
Bokevangelisten
Upphovsmannen
Församlingen och bokförlaget
Guds institutioners helighet
Avhängighet av Gud
Samarbete
Självkontroll och solidaritet
Faran av olämplig läsning
Undvik skuldsättning
Tro och frimodighet
Självuppoffring

Del 5 – På fältet i Södern
Behoven på fältet i Södern

Centra med inflytande
Instruktion till arbetare
Var vid gott mod!

Del 6 – Råd till dem, som bär på bördor
Pastorer och affärsangelägenheter

Ta tid till samtal med Gud
Pastorsverksamheten
Styrelsemöten
Församlingsdisciplin
”Ge akt på varandra”
Till lärarna vid våra skolor
Omtanke om dem, som kämpar med svårigheter
En klok fördelning av medlen
Våra åldriga, banbrytande arbetare
Omsorg om arbetare