Tillbaka

Vittnesbörd för Församlingen, Band 8

335 sidor, - svenska
sida:


Forord (inte av egw)

Del 1 – Våra tillfällen nu
Vår verksamhet

Missionsbefallningen
Vårt ansvar
Arbetet hemma och utomlands
Verksamheten i Europa
En bild av striden

Del 2 – Ofta upprepade råd
Varningar och råd som getts till församlingen i Battle Creek

En försummad varning
Frukten av reformation
En allvarlig varning
Eldsvådan vid Review and Herald Fire
Så kunde det ha gått

Del 3 – Brev till läkare
Värdet av prövningar

För mycket förläggs till Battle Creek
Beträd många platser
Guds mening med Sina institutioner
Guds avsikt med hälsomissionsarbetet
Några ytterligare varningens ord
Försvara hälsoarbetet
Förenade ansträngningar
Kristus är bönens väg till välsignelse
Några uppmuntrande ord
Värdet av Guds ord
Vidare betraktat
Kristus vårt föredöme

Del 4 – Var på er vakt

Hur skall våra unga utbildas?
Delat ansvar
Ledarskap

Ett med Kristus i Gud
Lekmännen ut i arbetet
Skall vi bli betraktade som för lätta?
På väg hem

Del 5 – Den grundläggande kunskapen
Gud i naturen

En personlig Gud
Falsk och äkta kunskap om Gud
Varningar mot förmätenhet
Faran av spekulativ kunskap
Sann och falsk utbildning
Vikten av att söka sann kunskap
Den kunskap, som vinns genom Guds ord
Vårt skriande behov