Tillbaka

Vittnesbörd för Församlingen, Band 9

288 sidor, - svenska
sida:


Forord (inte av egw)
Del 1 – För att Kungen skall komma
Den sista krisen

Kallade att vara vittnen
Hemmissionsarbete
Behovet av allvarlig ansträngning
”Obegränsat har ni fått, obegränsat skall ni ge”

Del 2 – Litteratur i tjänst
Våra publikationer

Sprid litteraturen
En vidare utblick
Tältmöten och våra publikationer

Del 3 – Arbetet i städerna
Förhållandena i våra städer

Ett arbete för vår tid
Arbetsmetoder
En vädjan till lekmän
Rådgivning till Församlingstjänare

Del 4 – Hälsoarbetet
Trohet i hälsoreform

En vädjan om evangelister inom hälsovårdsmissionen
The College of Medical Evangelists *

Del 5 –- Enighetens Ande
Enighet mellan olika nationaliteter*

Enhet i Jesus Kristus
Publikationsarbetet vid ”College View”
Konferenser i Tyskland och Skandinavien


Del 6 –- Bland de färgade
Färgade arbetare efterfrågas

Att förkunna Sanningen där det finns rasism
Frågan om hudfärg
Hänsyn för färgade medarbetare
Behoven på ett missionsfält

Del 7 –- Arbetet för trosfrihet
En tid av nöd framför oss

Söndagsarbete
Några ord om försiktighet

Del 8 - Relevanta råd
Troget Förvaltarskap

Självständighetens anda*
En fördelning av ansvar*
I ödmjukhet och tro
Till tjänstemännen i södra Kalifornien
"Jag är en helt ung man"
Lön för uthållig möda