Tillbaka

Vittnesbörd för Sabbatsskolan

Vittnesbörd för sabbatsskolan dess arbete och uppgift
Stockholm Skandinaviska förlagsexpeditionen 1926
Stockholm 1926 Svenska tryckeriaktiebolaget


Rannsaka skrifterna.
Till ledare och lärare i sabbatsskolan.
Sabbatsskolans inflytande.
Möjligheter inom sabbatsskolarbetet.
Föräldrarnas och lärarnas ansvar.
Behovet av sann gudsfruktan i våra sabbatsskolor.
Avsikten med sabbatsskolans arbete.
Ett hjärtats förändring hos både lärare och elever.
Betydelsen av att vara villig att lära.
Vad det betyder att vara en Guds medarbetare.
Behovet av gudhängivna lärare.
Följ Kristus!
Ingen framgång utan Guds Ande.
Kärleken är den dragande kraften.