Tillbaka

Vändpunkten

Publicert av Skandinaviska Bokförlaget, Gävle - ljudbok från "Levande Skrift"
svensk sida:
engelsk sida:

Indskannet og korrigeret af ikke-svensker. Sidnummeröversättare


För att bo ibland oss
De utvalda
Hans tid var inne
Upfyld förväntan
Förstlingsgåvan
De följde en stjärna
Mognad i tysthet
Vaknande insikt
Kollisionskurs
Rösten i örken
Vändpunkten
Avgörande konfrontation
Dyrköpt seger
Deras klarsyn
Bröllopsfest räddad
Gisslet över månglarna
Nattlig intervju
Vindkantring
Kvinnan vid brunnen
Situation i blixtbelysning
Ifrågasatta maktanspråk
Ödesdiger bankett
Förutsägelser blir verklighet
Timmermannens son
Eko från fiskebåt
I sin egen stad
Hans läkande makt
Skatteindrivare tänker om
Minnesdagen

De blivande fackelbärarna
Programförklaringen
All makt i hans händer
Den stora gemenskapen
Erbjudandet
Vem är denne?
Det gyllene tillfället
Med hans uppdrag
Rekreation i ödemark
De fyllda korgarna
I stormens våld
Kris i Galiléen
Mot prästmakt och traditioner
Över rasbarriärerna
Tecknet
Molnen hopas
Ljusgestalterna
Befrielse med underton
Den omvända principen
De gröna hyddornas högtid
Spioneri och intriger
Och ljuset lyste
De skall bo i trygghet
Den sista resan
Besvärande fråga
Det annorlunda riket
Deras sinnelag
Rådman vid vägskäl
Det mest övertygande

Prästernas intriger
Det nya rikets lag
Sackeus – publikanen
Alabasterflaskan
Din konung kommer
Det dömda folket
Templets Herre
Tillspetsad konflikt
Avslöjandet
Grekernas begäran
Framtidsvision
De två grupperna
Den räddande principen
Minnesfesten
Jag kommer tillbaka
Getsemane
Inför översteprästerna
Judas – förrädaren
Inför romersk domstol
Golgatadramat – vändpunkten
Fullbordat uppdrag
I förseglad grav
Livets furste
Han är inte här
Vägen till Emmaus
I deras mitt
Det förnyade undret
Till hela världen
Åter till ljusets värld