Tillbaka

Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare

side:


Forord (inte av egw)
Avsnitt 1 - Kristi församling
Föremålet för Hans största uppmärksamhet

Församlingen Guds egendom
Organisation och utveckling
Kvarlevans församling är icke Babylon

Avsnitt 2 -Nogsamma, allvarliga Varningar
Fara för, att avvisa sanningen

Ett precist budskap
Världslig underhållning
Förkastelse av ljuset
»Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller.«

Avsnitt 3 - De Heliga Skrifterna
Hur skall vi söka i Skrifterna?

Studiet av Daniels bok och Uppenbarelsen

Avsnitt 4 - Guds höga Standard
Sann utbildning i våra församlingar

Sabbatens helgande är tecknet på trofasthet

Avsnitt 5 - En högtidlig vädjan till Förkunnare
Kall till en högre Standard


Avsnitt 6 - Mänskliga Brister och Guds Bot därpå
Orsaker till andlig Verkningslöshet och hur de avhjälps

Behov av gudomlig Kraft och Visdom
Åter till den första Kärleken
Den Helige Andes Kraft väntar på vår Efterfrågan och vårt Mottagande

Avsnitt 7 - Sparsamhet krävs i allt

Vigselringen
Arbetet skrider framåt
Slö- och Lathet
Jesu Anda
Herren kommer snart

Avsnitt 8 - Guds Medarbetare
Kärlek och Tillit ibland Bröder

Mottagandet av Gåvor
Allvarstyngda Tider
Aktivitet i våra Församlingar
Direkt Avhängighet av Gud


Avsnitt 9 - Arbetare under Gud

Ödmjukhet
Ro och Övervägande
Att sväva över Församlingarna

Avsnitt 10 - Riktiga Tillvägagångssätt, Grundsatser och Bevekelsegrunder

Förlora Jaget ur Sikte
Rådgör med varandra
Det Förkastliga med långa Tal
Att känna Gud
Behovet av andlig Urskiljningsförmåga

Avsnitt 11 - Till Bröder inom ansvarstyngda Ämbeten

Behovet av gudomlig Vägledning
Bruket av personligt Omdöme

Avsnitt 12 - Ett trofast Tionde

Praktisk Undervisning i Arbete

Avsnitt 13. Konferensens Ämbetsmän
Råd och Vägledning

Konferensförmän
Varning mot politiska Förvecklingar
Ämbetsmän inom Konferensen

Avsnitt 14. Vädjan om Sanning och Trofasthet
»Ni är alla Bröder«

»Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig«
Under vilket Banér?
Herren har en Strid med Sitt Folk
Kristi Värdefullhet för Hans Efterföljare

Avsnitt 15. Till Guds Medarbetare
En Tillrättavisning för Själviskhet

Iver för Kristus
Guds sändebud
Vårt Budskap
Gud skall sökas

»Ge Mig Ditt Hjärta«
Så invid alla Vatten

Avsnitt 16. Höj Standarden
Rena Händer och rent Hjärta

»Rena Er«
Allt är Herrens

Avsnitt 17. Vädjan och Varning
Världens Behov

Fara för, att införa världsliga Tillvägagångssätt i Guds Verk
Satans Snaror
Låt Himmelen leda

Avsnitt 18. Livsviktiga Principer för inbördes Förhållanden
Herren är vår Konung

Personligt Ansvar och kristen Enhet
Be om Senregnet
Hälsningens Ord
Ett segrande Liv

Appendixnoter