Återlösningens Historiatilbake

Guds Kärlek segrar till sist

Förordet har inte skrivits av Ellen White.

Återlösningens Historia, från den skickliga författarinnan Ellen G. White, är en bok skriven för dessa tider. När vi nu närmar oss år 2000, inger världshändelserna fruktan. Är vi, ett släkte med plågade människor, dömda till bekymmer och ängslan, eller bär framtiden något gott i sitt sköte?

En smula hopp formuleras av politiska och vetenskapliga ledare, medan rösterna från flertalet filosofer, statsmän och kyrkans män är mollstämda.

Finns det hopp och försäkran någonstans alls? Ja, för dem, som vägrar att låta sig nedslås och som resonerar som så, att Gud helt visst känner till människans utsatta läge och kommer att agera på ett dramatiskt sätt, för att förändra händelsernas förlopp – för dem kommer det att finnas en utväg. Dock kommer läsaren av det här verket att se mer, än mänskligt resonerande som grund till denna optimistiska hållning. Tron kommer att spira i hans hjärta, när han tar del av denna upplysande och kraftfulla redogörelse för mänsklighetens lidelsefulla strider mot ondskans makter. Berättelsen bygger på Bibelns ord om den urgamla striden mellan Guds och Satans makter, för att styra människans vilja och öde. Följande är en genomgång av människans skapelse och syndafall, liksom av demoners kontroll, som har lett till krig och brott samt allmänt lidande och tragedier. Boken kretsar kring människans förlossning, som åstadkoms av Kristus på korset.

Varje sida av den här berättelsen skänker insikter om en historia, som få andra författare, än de Heliga Skrifternas skribenter, har närmat sig. Historien om frälsningen är en sann krigsberättelse – historien om Gud och demoner samt människor i inbördes konflikt. Den mynnar ut i en segerrik upplösning, med frid och återställelse för alla anhängare av Jesus Kristus, konungarnas Konung, som en dag skall återvända i triumf till jorden.

Sammanställarna av detta band har valt ut bestämda avsnitt i fyra tidigare böcker av Ellen G. White om detta livsviktiga ämne. Utdragen har länkats samman kronlogiskt. Berättelsen omfattar hela människans historia och bjuder på heltäckande och avslöjande kapitel härom. {SR 10.1} Tiden är dyrbar. Tiden håller på att rinna ut. Framför oss alla väntar evigheten. Läsaren av den här boken kommer att upptäcka en strålande framtid. Gud och det godas krafter kommer att avgå med slutsegern.
Utgivarna