Adventbudskapettilbake

Förord

Förordet har inte skrivits av Ellen White.

I dessa förändringens tidevarv är det mycket ovanligt att en bok som snart är 150 år gammal fortfarande lever kvar och efterfrågas bredvid andra böcker som behandlar vår tids problem. Men så är det med denna bok.

Denna bok som kom ut 1882, under titeln Early Writings, är en sammanslagning av tre tidiga böcker av Ellen White; Erfarenheter och syner (Experiences and Views, 1851), Tillägg till Erfarenheter och syner (A Supplement to Experiences and Views, 1854) samt Andliga gåvor (Spiritual Gifts, b 1, 1858).

Bortsett från fotnoter med tidsuppgifter och förklaringar, har två mycket intressanta drömmar infogats till Erfarenheter och syner. För övrigt är boken återgiven som originalutgåvan.

Andliga gåvor ger en kortfattad, men intrycksfull beskrivning av den stora striden mellan Kristus och Satan. Skildringen beskriver upprorets början i himlen och människans frestelse och fall men också frälsningsplanens upprättande, Kristi liv och död samt församlingens senare erfarenheter ända fram tills Kristi eviga rike upprättas.

Denna boks intressanta ämnen kommer förhoppningsvis att väcka en önskan att få veta mera om dessa i detalj. Denna önskan kan också tillgodoses av författarinnans senare och större arbeten, Patriarker och Profeter, Vändpunkten (om Jesu liv), Löftestiden (apostlarnas tid), och Den stora striden. Den sistnämnda boken beskriver striden mellan Kristus och Satan under hela den kristna tidsåldern.
Utgivarna