De sista dagarnas händelsertilbake

Inledning

Förordet har inte skrivits av Ellen White.

I profetiorna öppnas framtiden lika tydligt för oss som den öppnades för lärjungarna genom Jesu ord om Hans död. Händelserna i samband med nådatidens slut och förberedelsen inför en tid av stor nöd har tydligt beskrivits. Men de flesta känner inte till mer om dessa betydelsefulla sanningar än de skulle göra om de aldrig hade beskrivits. - GC 594 (1911).

Till läsaren
Sjundedags-Adventister tror att de har fått en särskild kallelse från Gud att förkunna den goda nyheten om Kristi snara ankomst för en förvirrad värld som håller på att gå under. Ellen White skrev: "Man bör göra de största ansträngningar för att lyfta fram detta ämne för människorna." (FE 336). I sin bok ´Den Stora Striden´ omtalar hon de stora och förfärliga händelser som ligger framför oss. Det finns ingen annan bok som den. 1976 utgavs Maranatha, som utifrån hennes författarskap talar om uppfyllelsen av Bibelns profetior när det gäller de sista dagarna. I en förnyad ansträngning för att lyfta fram detta ämne för människorna har vi utarbetat denna bok ´De sista dagarnas händelser´.

Många av de citat som den innehåller har tidigare varit offentliggjorda. Men en hel del har aldrig förr publicerats. Vi har inte tagit med allt som Ellen White har sagt om det som skall ske vid världens slut, men vi har försökt ta fram de viktigaste uttalandena. Vid avslutningen av varje avsnitt har vi uppgett källmaterialet och datering för dess offentliggörande under Ellen Whites livstid. Vi har också tagit med några få fotnoter när vi har ansett att ytterligare upplysning eller förklaring skulle vara till hjälp. Vi har försökt framställa Ellen Whites undervisning om de sista händelserna i ett logiskt sammanhang. Men vi gör inte anspråk på att ha omtalat alla framtida händelser i just den ordning som de kommer att inträffa. När det rör sig om ting av så enastående betydelse som Guds folks erfarenheter i den tid som ligger framför oss, då var och en kommer att stå ensam "som om det inte fanns någon annan människa i världen" (7BC 983), är det av avgörande betydelse att varje enskild Kristen har sin egen övertygelse, som vilar på hans eller hennes eget studium och deras personliga förhållande till Herren.

Ellen White säger att "vår lilla värld är universums lärobok" (DA 19), och att de osynliga världarna "med outsägligt intresse" (PK 148) iakttar de avslutande händelserna i denna världs historia. Måtte vi alla försöka förstå den stora betydelsen av dessa händelser, genom att vi ser dem i ljuset av den stora striden mellan gott och ont. Och låt oss dela den förunderliga sanningen att Jesus snart kommer, med andra.
Förvaltarna av Ellen G. White Estate