Evangelisationtilbake

Förord

Förordet har inte skrivits av Ellen White.

Evangelisation finns på Kristendoms kärna. Det är den viktigaste teman för de som har kallats för att förkunna det sista budskapet till världen. Vi är i tidens sista timmar och det adventbudskapet som har designats för att förbereder ett folk inför Herrens återkomst måste höjas till ett högt rop. Det måste nås ut till det yttersta delar av världen.

Från Sjunde-dags Aventismens början, har profetians ande vägledd i principer och praktiken av att vinna själar, för ett expanderande arbete. Till en viss grad finns den instruktion om evangelisation i nästan alla Ellen Whites böcker. Även i Review and Herald, Signs of the Times och andra tidskrifter finns det artiklar från Guds budbärare som har stött ett växande evangelistisk arbete. Individuella evangelister har också fått, då och då, personliga hjälp och varningar angående metoder som skulle prägla deras arbete. Ibland har Ellen White gjort föreläsningar för grupper av evangelister och kyrkliga administratörer och dessa innehåller mycket nyttiga råd.

Men dessa artiklar, särskilda vittnesbörd, personliga råd och föreläsningar är inte allmän tillgängliga idag. Det är därför den här boken publicerats, med en gedigen genomgång av varje ämne, till en allt större evangelistisk kår.

Den har boken sätta fram de väletablerade vägledande principer som evangelister och Bibel lärare borde följa, och även en massa små detaljer när det gäller principernas tillämpning.

Som en kompilation av inspirerad vägledning, kan det ses som en handbok av evangelisation för Adventrörelsen.

När kompilations kommitté skulle arrangera alla citat i logisk ordning, fann de att mycket allmänt råd repeterades.

I ett försök att undviker repetition, var endast de mest relevanta paragrafer utvalda. I vissa fall har meningen med repetition klippts bort, men i varje fall är det indikerad. Stor försiktighet har tagits för att visa citat av tillräckligt längd för att förstår sammanhanget.

Titlar är lagt till i fett stil, för att lätt kunde hitta ett citat. Källhänvisning och datum följer varje citat. När man citera ett manus, är datumet av handskrift, men när det gäller andra källor är det publiceringsdatumet.

Förståelse av tiden när citatet skrevs skulle vara hjälpsamt i applikation av principer, eftersom evangelisation utfördes under förändrande omständigheter. I vissa fall går det inte att tillämpar i detalj de metoder som används under tidigare åren. Men de grundläggande principerna beskrivit eller illustrerad skulle fortfarande vara en bra guide för att hitta säker och fruktsamma metoder. Principer är tidlösa, men applikation kan justeras eller adapteras efter behovet idag. Ett konkret exempel är hur man håller tältmötena som ofta nämns. På 70-talet håll Adventisterna många stora tältmöten som lockade många tusen åskådare särskild under helgerna. Fördelning kunde vara runt 50 % som var icke Adventist, men ibland även 15 icke Adventister till 1 Adventist. På 90-talet hade man stora framgångsrika tältmöten på kanten av stora städer som kunde vara från 2 veckor till en månad. Möjlighet var stor för att når folk. Många citat som rekommenderade dessa möten och råd om hur man ska hålla de blev skrivit på den tiden.

Men tiden har ändrats och på tältmöten idag samlas nästan endast medlemmar. Stora folkskaror som samlades förr på tältmöten kan nås bättre nu vid en mötessal med principer om hur man håller ett stormöte gäller än idag. Kunskapen i den här boken är nästan utesluten riktad mot pastorer och Bibelarbetare. Det finns mycket råd om evangelisation riktad mot lekman och kolportörer i andra verk. Hälsö evangelisation finns på verk som Hälsa för hela människan m m så endast den förkunnande av hälsö evangelisation lyftes fram här. Det finns tyvärr inte utrymme att ta upp ämnet om evangelistens kvalifikationer.

Det hoppas på att denna bok ska leda till en förbättring av metoder inom evangelisations ämne. Dess uppbyggande, aktuella råd och varningar och syn på budskapets seger komma att stå som ett 'blåkopia" eller mall som ska leda evangelisation till sin klimax under det höga ropet av den tredje ängeln.

Ellen White litteratur förvaltare.