Evangeliets tjänaretilbake

Förord

Förordet har inte skrivits av Ellen White.

Den första utgåvan av ”Gospel Workers” utgavs 1892 och nådde nästan vartenda adventisthem i Amerika. Den har visat sig vara en högt uppskattad handbok med råd och undervisning till predikanter och till alla missionsarbetare inom adventrörelsen.

Sedan boken kom ut i sin första upplaga, har författarinnans flitiga och fruktbara penna producerat mycket som är av det allra största intresse och av mycket stor betydelse för vårt samhälle. Arbetet med den nya utgåvan av ”Gospel Workers” blev färdigt efter det att författaren hade avslutat sitt verksamma liv som författare och talare. Boken innehåller därför en sammanställning av hennes skrifter. Den är den mogna frukten av en livsgärning, som utförts av ett redskap som Gud rikligen har välsignat som Sitt sändebud till Sin ära och till att bygga upp denna rörelse (Sjundedags Adventismen) från dess början. Värdet och betydelsen av denna bok kommer därför att bli uppskattat.

Det är vår allvarliga bön att den Helige Ande, som inspirerade dessa budskap, må vara närvarande för att inskärpa Sin undervisning i alla de människors hjärtan, som läser den.
Utgivarna.