Återlösningen Kristi Frestelse kapitel 0. Från sida 4ren sida tillbaka

Förord

(4)Inom den kristna teologins hela bredd har antagligen inget annat ämne försummats lika mycket, trots sin stora betydelse, som Kristi tre frestelser i ödemarken. Därför fyller det här lilla verket ett utrymme som inget annat. Författarinnans enkla och djupt allvarliga stil, hennes praktiska vädjanden rörande kristen måttfullhet och avhållsamhet, liksom hennes upphöjda åsikter och Förlossarens storslagna arbete med fullföljandet av frälsningsplanen, gör verket intresseväckande och väsentligt. Måtte det bli läst med eftertanke, och bli till dyrbar välsignelse för den uppriktige läsaren. Utgivarna. rätt

nästa kapitel