Återlösningen Kristi Frestelse kapitel 1. Från sida 5ren sida tillbaka

Kristi Frestelse

(5)Sedan Jesus hade blivit döpt i Jordan, togs Han av Anden ut i ödemarken, för att bli frestad av Djävulen. Sedan Han hade stigit upp ur vattnet, föll Han på knä på Jordans strand, och vädjade till den store Evige om kraft till, att uthärda striden med den fallne fienden. Himlarnas öppnande och den Helige Andes nedstigande vittnade om Hans gudomliga karaktär. Fadern tillkännagav ljudligt Kristi nära förhållande till Hans eget Oändliga Majestät: ”’Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.”’ {Matteusevangeliet 3:17.} Kristus skulle snart inleda Sitt uppdrag. Men först måste Han dra Sig undan livets jäkt och uppsöka en karg vildmark för det uttryckliga syftet, att gå igenom en trefaldig frestelse å deras vägnar, som Han hade kommit, för att återköpa. rätt

(5)Satan, som en gång i tiden hade varit en ärad ängel i Himmelen, hade traktat efter den höga ställning, som Gud hade klätt Sin Son i. Han blev avundsjuk på Kristus, och hävdade inför änglarna – som hedrade honom i egenskap av överskuggande kerub – att han inte hade skänkts den ära, som hans ställning fordrade. Han gjorde gällande, att han borde dela äran med Kristus. Satan vann anhängare. Himmelska änglar gjorde gemensam sak med honom i hans uppror, och föll jämte sin ledare från sin höga och heliga position, och stängdes med honom ute från Himmelen. rätt

nästa kapitel