Vägen till mognad kapitel 12. Från sida 129.     Från sida 113 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Andra praktiska illustrationer

(129) "Den som är vis, han må ge akt på detta och besinna Herrens nådegärningar." (Ps 107:43) rätt

(129)Guds helande kraft finns överallt i naturen. Om ett träd knäcks eller om en människa skadas eller bryter benet, börjar naturen genast att reparera skadan. Till och med innan behovet uppstår finns botemedlen där, och så snart något är skadat sätts all energi in på att förnya och läka. rätt

(129)Det är likadant på det andliga området. Redan innan synden skapade ett behov hade Gud funnnit ett botemedel. Alla som ger efter för frestelser blir skadade och förtryckta av fienden, men överallt där synden finns, finns också Jesus som räddar från synd. Han har fått i uppdrag att "frambära ett glädjebud till de fattiga... att förkunna befrielse för de fångna och... ge de förtryckta frihet." Luk 4:18. rätt

(129)På det området ska vi samarbeta med honom. "Om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse... visa homom tillrätta." Gal 6:1. Det ord som översatts med "visa tillrätta" betyder att "vrida i led" som till exempel med en kroppsdel som gått ur led. Vilken talande bild! rätt

(130)Kärlek som förvandlar
Den som överträder eller syndar förlorar kontakten med andra omkring sig. Han kanske inser sitt fel och ångrar sig, men han kan inte bota sig själv. Han är förvirrad och förvånad, besegrad och hjälplös. Han behöver återställas, botas och återupprättas. Då ska "ni som är andliga människor visa honom till rätta." Det är bara Jesu kärlek som kan bota. Bara den som har en sådan kärlek inom sig, precis som saven i trädet eller blodet i kroppen, kan förnya det inte hos en sårad människa. rätt

(130)Kärleken har en underbar makt, för den kommer från Gud. Ett mjukt svar "stillar vrede", kärleken "är tålmodig och god", kärleken "gör att många synder blir förlåtna." Ords 15:1; l Kor 13:4; l Pet 4:8. Vi borde dra lärdom av det, för med en sådan helande kraft har vi fått en stor gåva! Livet skulle bli så förvandlat och jorden skulle påminna om himlen och bli en försmak av den! rätt

(130)Sådana värdefulla lärdomar kan vi dela med oss av på ett så enkelt sätt att till och med små barn kan förstå dem. Barn är mottagliga och lättpåverkade och när vi som är äldre "blir som barnen", och lär oss den enkelhet, godhet och kärleksfullhet som utmärkte Jesus, kommer vi inte att tycka att det är svårt att med vårt budskap nå fram till barnen och undervisa dem om hur kärleken kan bota. Matt 18:3. rätt

(130)Fullkomlighet i allt
Både Guds minsta verk och hans största är fullkomliga. Samma hand som hängde upp världarna i rymden har format blommorna på ängen. Ta en av de minsta och vanligaste vilda blommorna och titta på den i mikroskop. Lägg märke till att det överallt finns en utsökt skönhet och fullkomlighet På samma sätt är det de allra ödmjukaste människorna som är mest framstående. De vanligaste sysslor som utförs med kärlek och trohet blir värdefulla inför Gud. Noggrannhet i småsaker gör att vi kan samarbeta med honom och gör att han som ser och känner till allt berömmer oss. rätt

(131)Regnbågen som spänner sin ljusbåge över himlen är ett tecken på "det eviga förbund som har blivit slutet mellan Gud och alla levande varelser." l Mos 9:16. Och regnbågen runt Guds tron i himlen är också ett tecken för Guds barn på hans fredsförbund. rätt

(131)Precis som bågen i molnen består aven förening av solsken och regn, representerar bågen över Guds tron en förening av hans nåd och hans rättvisa. Till den som som syndat men ångrar sig säger Gud: Lev! "Lösepenningen har jag nu fått" Job 33:24. rätt

(131) "Som jag gjorde vid Noas flod, så gör jag också nu: som jag då svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag också nu att jag inte mer skall förtörnas på dig eller straffa dig. Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare." Jes 54:9, la. rätt

(131)Stjärnornas budskap
Stjärnorna har också ett uppmuntrande budskap till alla människor. I de stunder som drabbar oss alla, när vi är svaga och utsätts för frestelser, när hindren verkar oöverstigliga och det verkar omöjligt attnå målen i livet och när livets sköna löften är som Sodoms äpplen, var någonstans kan vi då finna sådant mod och sådan styrka som i de lärdomar Gud sagt att vi kan hämta från stjärnorna i deras ostörda banor? rätt

(132) "Lyft upp era ögon mot höjden och se: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar, han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir. i Hur kan du då säga sådant, du Jakob, och tala så, du Israi rätt

(132) 'Min väg är fördold för Herren, och min rätt är försvunnen för min Gud'? Vet du då inte, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han blir ej trött och utmattas inte, hans förstånd är outrannsakligt. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka." "Frukta inte, ty jag är med dig, var ej modfälld, ty jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig, jag håller dig uppe med min rättfärdighets högra hand." "Ty jag är Herren, din Gud, som håller dig vid din högra hand, och som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig." Jes 40: 26-29; 41:10, 13. rätt

(132)Visa människan till livet
En palm som utsatts för stekande sol och häftiga sandstormar står där grön och frodig och bär frukt mitt i öknen. Rötterna får sin näring från levande källor. Man kan se den gröna kronan lång väg över den uttorkade, öde slätten och vandraren som är färdig att dö kämpar sig fram mot den svala skuggan och det livgivande vattnet. rätt

(132)Trädet i öknen är en symbol på det som Gud avser att hans barn ska göra här i världen. De ska leda trötta människor som är fyllda av oro och redo att förgås i syndens öken till det levande vattnet. De ska visa sina medmänniskor på honom som bjuder in dem: "Är någon törstig, så kom till mig och drick" Joh 7:37. rätt

(133)De breda, djupa floderna som utgör huvudtransportleder för trafiken i de stora länderna anses vara av världsomfattande betydelse, men hur är det med de små rännilarna som hjälper till att forma den stora floden? Om det inte var för dem, skulle floden försvinna. Hela dess tillvaro beror på dem. rätt

(133)På samma sätt hedras människor som fått i uppdrag att utföra något stort verk som om framgången bara berodde på dem. Men en sådan framgång kräver troget samarbete med ett otal ödmjuka arbetare som världen inte känner till. Uppdrag som inte fått beröm, arbete utan erkännande. Så är det för de flesta som arbetar. Och bland dem finns det många som är fyllda av missnöje och som tycker att livet är bortslösat. rätt

(133)Men den lilla rännilen som rinner sin tysta väg genom skogsdungar och ängar och för med sig hälsa, bördighet och skönhet, gör lika mycket nytta på sin väg som den breda floden. Den bidrar till flodens liv och floden hjälper den att utföra det som den inte ensam skulle ha kunnat göra. rätt

(133)Många behöver dra lärdom av det här. Vi avgudar begåvning för mycket och har för stort begär efter hög ställning i samhället. Det finns alltför många som ingenting vill göra om de inte får erkännande som ledare, alltför många som måste få beröm för att inte förlora intresset att arbeta. Det vi behöver lära oss är att vara trogna och på bästa sätt använda de förmågor och möjligheter vi har och vara nöjda med den lott vi fått av Gud. rätt

(133)En lärdom i tillit
"Fråga du boskapen, den må undervisa dig, och fåglarna under himmelen, de må upplysa dig... fiskarna i havet må ge dig besked." "Gå bort till myran... se hur hon gör." "Se på himlens fåglar." "Tänk på korparna." Job 12:7, 8; Ords 6:6; Matt 6:26; Luk 12:24. rätt

(134)Vi ska inte bara berätta för barnen om Guds skapade varelser. Djuren får själva bli deras lärare. Myrorna undervisar om tålamod och ihärdighet, om uthållighet i att övervinna hinder, om omsorg om framtiden. Och fåglarna undervisar om tillit. Vår far i himlen förser dem med mat, men de måste samla ihop den själva och måste bygga sina bon och ge sina ungar mat. Ständigt är de utsatta för fiender som vill förgöra dem. Och ändå utför de så gärna sitt verk. Deras sång låter så glad! . rätt

(134)Så vacker psalmistens beskrivning är av Guds omsorg om djuren i skogen: "Stenbockarna har fått de höga bergen, klyftorna är klippgrävlingarnas tillflykt." Ps 104:18. i rätt

(134)Gud sänder strömmarna som rinner på bergen där I fåglarna bor och" från trädens grenar höjer de sin röst." Ps 104:12. Alla skogens och bergens djur finns med i hans stora familj. Han öppnar handen och "mättar allt levande med nåd." Ps 145:16. rätt

(134)Upp till Guds ljus
I Alperna tvingar stormen ibland ner örnen i de trånga bergspassen. Stormiga moln stänger inne den mäktiga skogsfågeln och den mörka molnmassan skiljer fågeln från de soliga höjder där den har sitt hem. Alla försök att fly verkar vara förgäves. Den flyger fram och tillbaka och slår i luften med sina starka vingar och skriken väcker ekot till liv i bergen. Till slut far den upp med ett segerrop och tränger sig igenom molnen och är åter tillbaka i det klara solljuset med mörkret och stormen långt nedanför. rätt

(135)På samma sätt kan vi omges av svårigheter, besvikelser och mörker. Falskhet, olyckor och orättvisa stänger oss inne. Det finns moln vi inte kan skingra. Vi kämpar förgäves med omständigheterna. Det finns bara ett sätt att komma undan. Dimmorna och diset håller sig vid marken, men bortom molnen lyser Guds ljus. Vi kan höja oss på trons vingar in i solskenet där han finns. rätt

(135)Det finns många sådana lärdomar vi kan dra. Självständighet kan vi lära oss från trädet som tränger ner sina rötter djupt i jorden där det växer ensamt på åkern eller på bergssidan och med sin mäktiga styrka kämpar mot stormen. Kraften av ett tidigt inflytande på den knotiga, formlösa stammen som böjts som ungt träd, och som ingen jordisk makt senare kan ge dess symmetri tillbaka. Hemligheten med ett heligt liv kan vi lära oss av näckrosen som mitt i någon slemmig pö!, omgiven av ogräs och skräp, sträcker ner sin ihåliga stjälk till den rena sanden på bottnen. Där får den det liv som håller uppe de doftande blommorna mot ljuset i fläckfri renhet. rätt

(135)Bevis på omtanke
Samtidigt som barn och ungdomar på det sättet lär sig fakta av sina lärare o h läroböcker, kan de också lära sig att själva dra sina sluts ser och förstå saker. När de arbetar i trädgården, så fråg dem vad de lär sig när de sköter sina växter. När de ser p en vacker utsikt, så fråga dem varför Gud gav åkrarna ch skogarna så vackra och skiftande färger. Varför gjor e han inte allting mörkbrunt? När de plockar blommo, så få dem att tänka på varför han sparade något av skönheten från Edens trädgård åt oss. Lär dem att lägga märke till de bevis som finns överallt i naturen och som visar Guds omtanke om oss, och hur allting omkring oss passar våra behov och vår lycka. rätt

(136)Det är bara när vi läser Guds handskrift i jordens rikedom och skönhet som vi kanse vår Fars verk i naturen. Bara när vi drar de djupaste lärdomarna från naturen kan vi ta emot det som de undervisar om. Bara när vi helt och fullt uppskattar betydelsen av berg och dalar, floder och hav ser vi att de är ett uttryck för Guds tankar och ett sätt för Skaparen att uppenbara sig. rätt

(136)Författarna i Bibeln använde många illustrationer från naturen och när vi ser på naturen hjälper Guds ande oss att ännu bättre förstå den undervisning vi får i Guds ord. På så sätt blir naturen en nyckel till Bibelns skattkammare. rätt

(136)Vi bör uppmuntra barnen att leta efter föremål i naturen som illustrerar den undervisning som finns i Bibeln och att söka efter likheter i naturen och Bibeln. Både i naturen och Bibeln kan de leta efter allt som representerar Jesus och också hitta sådant som han använde för att själv illustrera det budskap han gav. På så sätt kan de lära sig att se honom i träden och vinrankorna, i liljorna och rosorna, i solen och i stjärnorna. De kan lära sig att höra hans röst i fågelsången, i trädens suckar, i den mullrande åskan och i havets musik. Och allting i naturen kommer att upprepa hans värdefulla undervisning för dem. rätt

(136)När vi på det här sättet lär känna Jesus, kommer jorden aldrig att bli någon ensam och öde plats. Den kommer att finnas i vår Fars hus, fylld av honom som en gång bodde bland människorna. rätt

nästa kapitel