Vägen till mognad kapitel 2. Från sida 28.     Från sida 20 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Skolan i Eden

(28) "Säll är den människa som funnit visheten." (Ords 3:13) rätt

(28)Guds plan var att den undervisningsform han använde sig av i världens början skulle bli ett mönster för oss i alla tider. För att illustrera de principer Gud följde, upprättade han en mönsterskola i Edens trädgård där de första människorna bodde. Trädgården var klassrummen och naturen läroböckerna, Skaparen själv var läraren och Adam och Eva eleverna. rätt

(28)Enligt 1 Kor 11:7 skapades de första människorna till "en avbild och avglans av Gud". De fick begåvning som låg helt i linje med den goda avsikt Gud hade för dem. Till sitt yttre liknade de sin Skapare. Kroppens former var symmetriska och charmfulla, ansiktsdragen fullkomliga. Ögonen strålade av hälsa och visade deras glädje och hopp. Likheten med Gud märktes inte bara i det yttre. Ä ven intellektet och deras inte återspeglade Skaparens storhet. rätt

(28)Adam och Eva utrustades med så fina intellektuella och andliga gåvor att de bara var lite "ringare än änglarna". Heb 2:7. De hade mycket klar uppfattningsförmåga, inte bara om underverken i det universum de kunde se, ufan också om sitt moraliska ansvar och sina moraliska förpliktelser. rätt

(29)Gud tog ansvaret själv
"Och Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte i den människan, som han hade danat. Herren Gud lät nämligen alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp lir marken, och livets träd mitt i lustgården, likaså kunskapens träd på gott och ont." 1 Mos 2:8, 9. De första människorna var omgivna av den vackrast tänkbara natur - synden och ondskan hade ju ännu inte gjort sitt intrång - och där skulle de få sin undervisning. rätt

(29)Av omsorg om sina barn ville vår Far i himlen själv ta ansvaret för deras undervisning. Ofta fick Adam och Eva besök av hans änglar som gav dem råd och handledning. Ofta när de promenerade omkring i trädgården och njöt av kvällens svalka hörde de Guds röst och samtalade med honom ansikte mot ansikte. Hans tankar om dem var "fridens tankar och inte ofärdens." Jer 29:11. Hans mål för dem var alltid till deras bästa. rätt

(29)Adam och Eva fick till uppgift att sköta trädgården och att "bruka och bevara den." 1 Mos 2:15. Även om de var rika på allt som universums Skapare kunde ge dem, skulle de ändå inte vara sysslolösa. Meningen var att de praktiska arbetsuppgifterna skulle bli till glädje och nytta för dem på olika sätt. De skulle både stärka kroppen och skärpa intellektet, ja, utveckla hela personligheten. rätt

(29)Naturen som lärobok
Alla lärdomar i naturen blev en outtömlig källa till kunskap och glädje. Guds namn stod skrivet på varje blad och på varje sten, på varje lysande stjärna, på havet och på jorden. Adam och Eva levde nära växt- och djurriket. De lärde känna livets hemligheter av såväl blad, blommor och träd som av dammkornen i solstrålarna och av de största havsdjuren. rätt

(30)Eleverna i den första skolan på jorden observerade himlen och alla planeterna som rörde sig i sina regelbundna banor. De observerade "skyarnas jämvikt". Job 37:16. De fördjupade sig i ljusets och ljudets mysterier, i dagens och nattens hemligheter - och överallt såg de Guds storhet. rätt

(30)Det var Skaparen själv som öppnade ögonen på dem så att de kunde förstå naturlagarna och de fullkomliga principer som styr det andliga världsalltet. l "kunskapen om Guds härlighet" som det står i 2 Kor 4:6, utvecklade de sitt intellekt och sin andliga styrka, och med den kunskapen lärde de också känna den största glädjen och livets mening. rätt

(30)Inte bara Edens trädgård utan hela jorden var obeskrivligt skön, när den kom från Skaparens hand. Hans fullkomliga skapelse hade inte förorenats av synden eller förmörkats av döden. "Hans majestät övertäcker himmelen, och av hans lov är jorden full." Hab 3:3. "Medan morgonstjärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner höjde glädjerop." Job 38:7. Jorden var verkligen en passande symbol för Gud som är "barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet". 2 Mos 34:6. Den var också ett bra studieämne för dem som han hade skapat till sin avbild. Edens trädgård var en bild av hurdan Gud ville att jorden skulle vara. rätt

(30)Guds avsikt var att efter hand som människorna förökade sig, skulle de upprätta fler hem och fler skolor efter samma mönster som dem som fanns i Eden. På så sätt skulle hela jorden efter hand fyllas med hem och skolor där man studerade Guds ord. Och människorna skulle i all evighet återspegla kunskapen om Guds storhet i allt högre grad. rätt

nästa kapitel