Återlösningens Historia kapitel 31. Från sida 239ren sida tillbaka

Kristi Himmelsfärd

(239)Hela himlen inväntade segertimman då Jesus skulle fara upp till sin Fader. Änglar kom för att ta emot härlighetens Kung och eskortera honom i triumf till himlen. Då Jesus hade välsignat sina lärjungar, skildes han från dem och blev tagen upp till himlen. Med honom följde en skara fångar som hade blivit befriade och uppstått vid hans uppståndelse. En härskara av himmelska änglar följde dem, medan en otalig änglaskara i himlen inväntade hans ankomst. rätt

(239)När de for upp till den Heliga Staden, ropade de änglar som ledsagade Jesus: ”Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in.” Änglarna inne i staden ropade upprymda: ”Vem är denne ärans konung?” Änglarna som ledsagade Jesus svarade triumferande: ”Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in.” Åter frågade de väntande änglarna: ”Vem är denne ärans konung?” Med melodiska röster svarade den ledsagande änglaskaran: ”Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung” (Ps. 24:7-10). Sedan drog den himmelska processionen in i Guds stad. rätt

(239)Hela den himmelska härskaran samlade sig nu omkring sin majestätiske Härförare. Under djupaste beundran böjde de sig inför honom och lade sina strålande kronor vid hans fötter. Sedan spelade de på sina gyllene harpor, och underbart melodiösa toner fyllde himlen med mäktig musik och sång till ära åt Lammet som hade blivit slaktat, men åter kom till liv och lever i majestät och härlighet. rätt

(240)Löftet om, att Han skall komma tillbaka
Medan lärjungarna sorgsna stod och såg upp mot himlen för att få en sista glimt av sin uppfarande Herre, visade sig två vitklädda änglar för dem och sade: ”Ni män från Galiléen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen” (Apg. 1:11). Lärjungarna och Jesu mor, som tillsammans hade bevittnat Guds Sons himmelsfärd, tillbringade den följande natten med att tala om hans mäktiga gärningar och de egendomliga och underbara händelser som hade ägt rum under en kort tid. rätt

(240)Satans Vrede
Satan rådslog åter igen med sina änglar. Med bittert hat mot Guds regering förklarade han att så länge han hade kvar sin makt och auktoritet på jorden, måste deras ansträngningar bli tiofalt större mot Jesu efterföljare. De hade inte kunnat åstadkomma någonting mot Kristus men måste, om det var möjligt, besegra hans efterföljare. Under varje kommande generation måste de försöka leda dem vilse som tror på Jesus. Han berättade för sina änglar, att Jesus hade gett åt Sina lärjungar makt, att åthuta och kasta ut dem samt att hela dem, som de plågade. Därefter gick hans änglar ut som rytande lejon för att försöka tillintetgöra Jesu efterföljare. rätt

nästa kapitel