Adventbudskapet kapitel 15. Från sida 30.     Från sida 59 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Hemlighetsfulla knackningar

(30)(Se Tillägg, s.109 ”De mystiska knackningarna” och sid 31)rätt

(30)Den 24 augusti 1850 såg jag att de ”mystiska knackningarna” härledde sig från Satans makt. En del av dem kom direkt från honom och en del indirekt genom hans medarbetare, men allt hade sitt ursprung hos Satan. Det var hans verk, som han utförde på olika sätt. Ändå fanns det i församlingen och i världen många som var så inhöljda i mörker att de trodde och lärde att det var Guds makt. Ängeln sade: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?” (Jes.8:19, 20). Skall de levande gå till de döda för att få upplysning? De döda vet ingenting. Skall ni gå till de döda i stället för till den levande Guden? Man har gått bort från den levande Guden för att tala med de döda som ingenting vet. rätt

(30)Jag såg att det snart kommer att betraktas som hädelse att tala mot dessa knackningar, vilka kommer att utbreda sig mer och mer. Satans makt kommer att växa i styrka, och några av hans hängivna anhängare kommer att få makt att göra underverk, ja, till och med att kalla ned eld från himlen i människornas åsyn. Jag blev visad att dessa moderna trollkarlar med hjälp av knackningar och hypnos ville förklara att alla de underverk som vår Herre Jesus Kristus utförde på jorden också utfördes genom samma kraft. ( När denna syn gavs var spiritismen endast i sin linda. Det fanns bara ett fåtal medier och spridningen var ringa. Sedan dess har spiritismen utbrett sig över hela världen och fått miljoner anhängare. Generellt har de förnekat Bibeln och hånat kristendomen. Enskilda anhängare har dock, genom tiderna, protesterat mot detta och beklagat det, men dessa har varit allt för få för att ha blivit uppmärksammade. Nu har dock spiritisterna ändrat sin taktik och många kallar sig nu ”kristna spiritister” och förklarar att det inte går att åsidosätta religionen. De hävdar också att de har den sanna kristna tron.

Då vi erinrar oss att många prominenta kyrkomän sympatiserar med spiritismen, kan vi nu se vägen öppen till hela uppfyllelsen av denna förutsägelse som gavs år 1850. Läs även författarinnans anmärkningar på s. 31- 33 ”Spiritistiska manifestationer” till. ”spiritismens budskap”. ) Många skulle också tro att Guds Sons kraftgärningar genomfördes genom samma makt. Jag blev hänvisad bakåt i tiden till Moses dagar och såg de tecken och under som Gud genom honom utförde inför Farao. De flesta av dessa underverk imiterades av Egyptens trollkarlar. Jag såg också att strax före de heligas befrielse skall Gud utföra stora under för sitt folk, och att dessa moderna trollkarlar skall tillåtas efterlikna Guds verk.rätt

(30)Den tid är snart inne då vi måste hålla oss fast vid Jahves starka arm, eftersom djävulens syfte med alla dessa mäktiga tecken och under är att förföra Guds folk och få dem att lida nederlag. Våra sinnen måste vara fästa vid Gud och inte frukta det som de ogudaktiga fruktar, det vill säga inte visa vördnad för det som de upphöjer eller vara rädda för det de är rädda för. Vi måste i stället vara modiga och starka i sanningen. Kunde våra ögon öppnas så skulle vi se onda änglar omkring oss som ständigt försöker finna något nytt sätt att förvilla och förgöra oss. Men vi skulle också få se Guds änglar som beskyddar oss mot deras makt, eftersom Gud alltid har sitt vakande öga över Israel. Han kommer att beskydda och frälsa sitt folk, om de sätter sin tillit till honom. När fienden kommer mot oss såsom en flodvåg, skall Herrens Ande höja ett banér mot honom.rätt

(30)Ängeln sade: ”Kom ihåg att du befinner dig på förtrollad mark”. Jag såg att vi måste vaka och vara iklädda hela Guds vapenrustning och ha trons sköld. Då kan vi bestå, och de ogudaktigas glödande pilar kan inte skada oss.rätt

nästa kapitel