Adventbudskapet kapitel 18. Från sida 34.     Från sida 68 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Blinda leder blinda

(34)Jag har sett hur de blinda vägvisarna arbetar för att göra andra själar lika blinda som de själva. Föga anar de vad som kommer att drabba dem. De sätter sig upp mot sanningen, men när den segrar blir många människor som har betraktat dessa lärare som Guds män och sett upp till dem för att få ljus bekymrade. De frågar dessa ledare om deras inställning till sabbaten, och svaret de får går ut på att bortförklara det fjärde budet. Jag såg att verklig ärlighet inte fanns med då de tog en mängd ståndpunkter mot sabbaten. Avsikten var att kringgå Herrens sabbat och hålla en annan dag än den Jahve har helgat. Måste de ge upp en ståndpunkt tar de en annan motsatt, även om de strax före har fördömt denna ståndpunkts argument som osunt.rätt

(34)Guds folk kommer att enas i tron. De som helighåller Bibelns sabbat är förenade i sina uppfattningar om Bibelns sanningar. Men de bland adventisterna som motsätter sig sabbaten står oeniga och är underligt splittrade. En framträder mot sabbaten och förklarar att si och så förhåller det sig med den, och som slutsats förklara han frågan vara avgjord. Men då hans ansträngningar inte har avgjort frågan, och på grund av att sabbatssanningen går framåt eftersom Guds folk fortsätter att ta emot den, träder en annan fram för att kullkasta den. När denne presenterar sina åsikter för att kringgå sabbaten krossar han emellertid fullständigt de argument mot sanningen som den förste förde fram, och framhåller en teori som är lika mycket i strid med hans uppfattning som med vår. På samma sätt blir det med andra som följer efter. Ingen av dem vill acceptera sanningen som den står i Bibeln: ”Den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat”.rätt

(34)Jag såg att sådana har ett köttsligt sinne och därför är de inte underdåniga Guds heliga lag. De är inte eniga inbördes, men anstränger sig ändå ihärdigt med sina slutsatser för att förvränga Skriften och åstadkomma en spricka i Guds lag. De försöker förändra, avskaffa eller göra vad som helst med det fjärde budet utom att hålla det. Deras önskan är att tysta hjorden i denna fråga, och därför finner de ut någonting att framhålla i förhoppning att uppnå detta.rätt

(34)De försöker också få många av sina anhängare att studera Bibeln så lite att deras ledare med lätthet kan få sina villfarelser att framstå som sanningar. Syftet är att de skall ta emot villfarelsen som sanningar utan att se högre än sina ledare.rätt

nästa kapitel