Adventbudskapet kapitel 26. Från sida 46.     Från sida 97 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Synen en bild av en andlig verklighet, inte verkligheten själv

(46)5. På sid 19 skrev jag att ett underbart ljussken omstrålade Fadern och dolde hans person. Jag skrev också att jag såg Fadern resa sig från tronen. Hans gestalt syntes inte på grund av den omstrålande härligheten och ljuset, men jag visste att det var Fadern, och att det underbara ljusskenet strålade ut från hans person. Jag skrev att jag såg Fadern resa sig, och det visste jag eftersom denna underbara ljusformation höjde sig från tronen och förflyttade sig. Hans mäktiga, eller oändligt härliga väsen kunde jag inte se, eftersom ingen kan se det och leva, men den underbara ljusformationen som omstrålade hans person kunde jag se.rätt

(46)Jag skrev också att ”Satan såg ut att vara vid tronen och försökte efterlikna, och fortsätta Guds verk”. På samma sida skrev jag att ”jag vände mig om för att betrakta den skara som ännu låg nedböjd inför tronen”. Denna bedjande skara bestod av dödliga människor på jorden, men dessa framställdes för mig som om de låg på knä framför tronen. Jag har aldrig förstått det som att dessa individer i verkligheten var i det Nya Jerusalem. Inte heller kunde jag tänka mig att någon människa skulle få för sig att jag trodde att Satan i verkligheten befann sig i det nya Jerusalem. rätt

(46)Såg inte Johannes den stora röda draken i himlen? Jovisst: ”Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden” (Upp. 12:3). Vilket monster för att vara i himlen! Här tycks vara ett lika bra tillfälle till förlöjligande som de misstolkningar som några har gjort av mina uttalanden.rätt

nästa kapitel