Adventbudskapet kapitel 47. Från sida 94.     Från sida 200 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Saulus omvändelse

(94)När Saulus var på väg till Damaskus med fullmakt att gripa män och kvinnor som förkunnade Kristus, och föra dem bundna till Jerusalem, jublade onda änglar omkring honom. Plötsligt omgavs han av ett himmelskt ljus som fick de onda änglarna att fly. Själv slogs han till marken, och fick höra en röst säga: ”’Saul, Saul, varför förföljer du mig?’ Han frågade: ’Vem är du, Herre?’” Herren svarade: ”’Jag är Jesus, den som du förföljer.’” ”Det är svårt för dig att spjärna mot udden”. Skälvande och förskräckt frågade Saulus: ”Herre, vad vill du att jag skall göra?” Herren svarade: ”’Stå upp och gå in i staden, så skall du få veta vad du måste göra’” (Apg. 9:4-6).rätt

(94)Männen som var med honom stod mållösa. De hörde en röst men såg ingen människa. När ljuset försvann och Saulus reste sig och öppnade ögonen, märkte han att han hade förlorat synen fullständigt. Ljuset från himlen hade gjort honom blind. Männen tog honom i handen och ledde honom till Damaskus. Där tillbringade han tre dagar utan att kunna se, och han varken åt eller drack. Därefter sände Gud sin ängel till just en av de män som Saulus hade hoppats gripa. Genom en syn uppmanades han att gå till ett ställe som hette Raka gatan. Där skulle han ”fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus, ty se, han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han skall se igen” (Apg. 9:11, 12).rätt

(94)Ananias var rädd att det kunde vara ett misstag och började tala om för Herren vad han hade hört om Saulus. Men Herren sade till Ananias: ”’Gå! Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag skall själv visa honom, hur mycket han måste lida för mitt namns skull.’ Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: "Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du skall kunna se igen och uppfyllas av den helige Ande’” (Apg. 9:15-17).rätt

(94)Saulus fick omedelbart tillbaka sin syn, stod upp och blev döpt. Sedan undervisade han i synagogorna om att Jesus verkligen var Guds Son. Alla som hörde honom häpnade och frågade: ”Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar detta namn? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna?’” (Apg. 9:21). Saulus växte allt mer i kraft och gjorde judarna förbryllade. De hade åter igen fått bekymmer. Alla kände till Saulus motstånd mot Jesus och hans iver att fängsla och överlämna alla till döden som trodde på hans namn. Men hans mirakulösa omvändelse övertygade många om att Jesus var Guds Son. Saulus berättade om sin erfarenhet i den Helige Andes kraft. Han hade förföljt både kvinnor och män ända in i döden, bundit dem och kastat dem i fängelse, när han på sin resa till Damaskus plötsligt hade omgetts av ett starkt ljussken från himlen. Jesus uppenbarade sig då för honom, och upplyste honom om att den han förföljde var Guds Son. rätt

(95)Saulus utövade ett starkt inflytande då han predikade Jesus på detta sätt. Han var kunnig i Skriften, och efter sin omvändelse sken ett gudomligt ljus över profetiorna om Jesus. Därför kunde han klart och frimodigt framställa sanningen och tillrättalägga varje förvrängning av Skriften. Med Guds Ande vilande över sig, kunde han på ett klart och kraftfullt sätt leda sina åhörare genom profetiorna fram till tiden för Kristi första ankomst, och visa dem att Skrifterna hade blivit uppfyllda beträffande Jesu lidande, död och uppståndelse.rätt

nästa kapitel